flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Рішення від 06.12.2019

 

ПІВНІЧНО-ЗАХІДНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
33001 , м. Рівне, вул. Яворницького, 59


Р І Ш Е Н Н Я

зборів суддів Північно-західного апеляційного господарського суду 

06.12.19                                                                                                                                                                   № 5


Збори суддів Північно-західного апеляційного господарського суду у складі: Бучинська Г.Б., Грязнов В.В., Гудак А.В, Демидюк О.О., Дужич С.П., Коломис В.В., Крейбух О.Г., Мельник О.В., Миханюк М.В., Олексюк Г.Є., Павлюк І.Ю., Петухов М.Г., Розізнана І.В., Саврій В.А., Савченко Г.І., Тимошенко О.М., Філіпова Т.Л., Юрчук М.І.


Головуючий на зборах суддів – Мельник О.В.
Секретар зборів – Тимошенко О.М.


Керуючись ст. 126 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", Положенням про збори суддів Північно-західного апеляційного господарського суду, затвердженого рішенням зборів Північно-західного апеляційного господарського суду №1 від 04.10.2018 р., на підставі результатів голосування, збори суддів Північно-західного апеляційного господарського суду,-

 

ВИРІШИЛИ:

1. Викласти п. 2 Додатку №1 до Засад використання автоматизованої системи документообігу суду у ПЗАГС у наступній редакції:

 1.  «Спеціалізація суддів Північно-західного апеляційного господарського суду відповідно до Загального класифікатора спеціалізацій суддів та категорій спорів, затвердженого наказом ДСА України №622 від 21.12.2018 року зі змінами внесеними наказом ДСА України  № 984 від 10.10.2019:

   

                                  Бучинська Г.Б., Василишин А.Р., Грязнов В.В.,

  Гудак А.В., Демидюк О.О., Дужич С.П.,

  Коломис В.В., Крейбух О.Г., Маціщук А.В.,

  Мельник О.В., Миханюк М.В., Олексюк Г.Є.,

  Павлюк І.Ю., Петухов М.Г.,

  Розізнана І.В.,Саврій В.А., Савченко Г.І.,

  Тимошенко О.М., Філіпова Т.Л., Юрчук М.І.

  Код

  Категорії справ

  200000000

   Справи позовного провадження

  201000000

   Справи у спорах щодо права власності чи іншого речового права на нерухоме майно (крім землі), з них

  201010000

   про державну власність, з них

  201010100

   щодо реєстрації або обліку прав на майно

  201010200

    щодо визнання незаконним акта, що порушує право власності

  201010300

   щодо визнання права власності

  201010400

   щодо усунення перешкод у користуванні майном

  201010500

   щодо оренди

  201020000

   про комунальну власність, з них

  201020100

   щодо реєстрації або обліку прав на майно

  201020200

   щодо визнання незаконним акта, що порушує право власності

  201020300

   щодо визнання права власності

  201020400

   щодо усунення перешкод у користуванні майном

  201020500 

   щодо оренди

  201030000

   про приватну власність, з них

  201030100

   щодо реєстрації або обліку прав на майно

  201030200

   щодо визнання незаконним акта, що порушує право власності

  201030300

   щодо визнання права власності

  201030400

   щодо витребування майна із чужого незаконного володіння

  201030500

   щодо усунення перешкод у користуванні майном

  201030600

   щодо самочинного будівництва

  201040000

   щодо речових прав на чуже майно, з них

  201040100

   щодо володіння чужим майном

  201040200

   щодо сервітутів

  204000000

   Справи у спорах щодо захисту ділової репутації

  205000000

   Справи у спорах щодо застосування антимонопольного та конкурентного законодавства, з них

  205010000

   щодо захисту економічної конкуренції, з них

  205010100

   щодо антиконкурентних узгоджених дій

  205020000

   щодо зловживання монопольним (домінуючим) становищем

  205030000

   щодо антиконкурентних дій органів влади

  205040000

   щодо захисту від недобросовісної конкуренції

  206000000

   Справи у спорах щодо цінних паперів

  208000000

   Справи у спорах щодо приватизації майна, з них:

  208010000

   щодо укладення, зміни, розірвання, виконання договорів купівлі-продажу та визнання їх недійсними

  208020000

   щодо визнання недійсними актів

  208030000

   щодо притягнення до відповідальності за порушення законодавства про приватизацію

  209000000

   Справи у спорах, що виникають із правочинів, зокрема, договорів (крім категорій 201000000-208000000), з них

  209010000

   купівлі-продажу, з них

  209010100 

   поставки товарів, робіт, послуг

  209010200

   енергоносіїв

  209020000

   оренди

  209030000 

   лізингу

  209040000

   підряду, з них

  209040100

   будівельного підряду

  209050000

   надання послуг

  209060000

   перевезення, транспортного експедирування, з них

  209060100

   залізницею, з них

  209060101 

   втрата, пошкодження, псування вантажу

  209070000

   страхування

  209080000

   банківської діяльності, з них

  209080100

   кредитування, з них

  209080101

   забезпечення виконання зобов’язання

  209090000

   доручення, комісії, управління майном

  209100000

   зберігання

  209110000

   спільної діяльності

   209120000

   зовнішньоекономічної діяльності, з них

  209120100

   із залученням іноземних інвестицій

  210000000

   Справи у спорах, щодо недоговірних зобов’язань, з них

  210010000

   спонукання виконати або припинити певні дії

  210020000

   повернення безпідставно набутого майна (коштів)

  210030000

   про відшкодування шкоди

  211000000

   Справи у спорах щодо оскарження актів (рішень) суб'єктів господарювання та їхніх органів, посадових та службових осіб у сфері організації та здійснення господарської діяльності

  221000000

   Справи наказного провадження

  231000000 

   Справи щодо оскарження рішень третейських судів та про видачу наказів на примусове виконання рішень третейських судів

  231010000

   справи про скасування рішення третейського суду

  231020000

   справи про видачу наказу на примусове виконання рішення третейського суду

  241000000

   Інші справи

   

                                 Бучинська Г.Б., Василишин А.Р., Грязнов В.В.,

  Гудак А.В., Маціщук А.В., Мельник О.В.,

  Олексюк Г.Є., Петухов М.Г., Розізнана І.В.,

  Філіпова Т.Л.

  Код

  Категорії справ

  203000000

   Справи у спорах щодо захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності, з них

  203010000

   щодо прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок

  203020000

   щодо торговельної марки (знака для товарів і послуг), з них

  203020100

   щодо визнання торговельної марки добре відомою

  203020200

   щодо комерційного найменування

  203030000

   щодо права попереднього користування

  203040000

   щодо авторських та суміжних прав, з них

  203040100

   колективного управління майновими правами автора та суміжними правами

  207000000

   Справи у спорах, що виникають з корпоративних відносин, з них

  207010000

   оскарження рішень загальних зборів учасників товариств, органів управління

  207020000 

   визнання недійсними установчих документів, внесення змін до них

  207030000

   пов’язані з діяльністю органів управління товариства

  207040000

   пов’язані з правами на акції, частку у статутному капіталі

  207050000

   визнання недійсними господарських договорів, пов’язаних з реалізацією корпоративних прав

  207060000

   внесення змін у реєстр акціонерів та оскарження дій реєстратора

  207070000

  про відшкодування збитків, завданих юридичній особі діями (бездіяльністю) її посадової особи

  202000000

   Справи у спорах, що виникають із земельних відносин, з них

  202010000

   щодо припинення права власності на земельну ділянку

  202020000

   щодо припинення права користування земельною ділянкою, з них

  202020100

   щодо припинення права оренди

  202030000

   щодо земельних сервітутів

  202040000 

   щодо права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис)

  202050000

   щодо права користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій)

  202060000

   щодо визнання незаконним акта, що порушує право власності на земельну ділянку

  202070000

   щодо визнання незаконним акта, що порушує право користування земельною ділянкою, з них

  202070100

   щодо визнання незаконним акта, що порушує право оренди

  202080000

   щодо визнання права власності на земельну ділянку

  202090000

   щодо усунення порушення прав власника

  202100000

   щодо відшкодування шкоди, збитків

  202110000

   щодо стягнення штрафних санкцій

  202120000

   щодо невиконання або неналежного виконання зобов’язань

  202120100

   що виникають з договорів купівлі-продажу

  202120200

   що виникають з договорів оренди

  Демидюк О.О., Дужич С.П., Коломис В.В.,

  Крейбух О.Г., Миханюк М.В., Павлюк І.Ю.,

  Саврій В.А., Савченко Г.І.,

  Тимошенко О.М., Юрчук М.І.

  Код

  Категорії справ

  212000000

  Справи про банкрутство, з них:

  212010000

   грошові вимоги кредитора до боржника

  212020000

   майнові спори, стороною з яких є боржник, з них:

  212020100

   спори з позовними вимогами до боржника та щодо його майна

  212020200

   спори про визначення недійсними правочинів, укладених боржником, з них:

  212020201

   щодо повернення (витребування) майна боржника або відшкодування його вартості

  212020300

   про стягнення заробітної плати

  212020400

   про поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника

  212030000

   затвердження плану санації боржника або плану реструктуризації боргів боржника, з них:

  212030100 

   До відкриття провадження у справі про банкрутство

  212040000

   визнання недійсними результатів аукціону, з них:

  212040100

   щодо визнання недійсними правочину, вчиненого з порушенням порядку підготовки та проведення аукціону

  212050000

   Діяльність арбітражного керуючого, з них:

  212050100

   щодо припинення повноважень керівника або органу управління боржника

  212060000

   скасування арештів майна, звільнення активів боржника

  212070000

  скарги та рішення, дії чи бездіяльність державних та інших органів, з них:

  212080000

   Інші вимоги до боржника

    

2. Технічному адміністратору Бабичу В.В. внести відповідні зміни до налаштувань автоматичної системи документообігу суду.
3. Помічнику голови суду Машлай О.М. ознайомити технічного адміністратора з рішенням зборів суддів.

 

 
Голова зборів Мельник О.В.


Секретар зборів Тимошенко О.М.