flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Регламент інформаційного наповнення офіційного веб-сайту Північно-західного апеляційного господарського суду

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ голови Північно-західного апеляційного господарського суду

№ 38-од/г від 13.10.2022

 

 

РЕГЛАМЕНТ

інформаційного наповнення офіційного вебсайту

Північно-західного апеляційного господарського суду

 

  1. Загальні положення
    • Цей регламент визначає порядок інформаційного наповнення вебсайту Північно-західного апеляційного господарського суду.
    • Метою здійснення інформаційного наповнення вебсайту є забезпечення гласності та відкритості діяльності Північно-західного апеляційного господарського суду .
    • Терміни вживаються в Регламенті в такому значенні:

        Адміністратори вебсайту  –  завідувач сектору інформаційних технологій та захисту інформації Північно-західного апеляційного господарського суду, який виконує технічний контроль та обслуговування апаратного та програмного забезпечення, завдяки якому функціонує вебсайт, а у разі його відсутності – головний спеціаліст цього сектору;  а також завідувач сектору по взаємодії зі ЗМІ, який здійснює моніторинг діяльності, справності, та здійснює інформаційне наповнення  вебсайту у разі його відсутності – головний спеціаліст цього сектору.

        Адміністратори вебсайту Північно-західного апеляційного господарського суду здійснюють моніторинг діяльності вебсайту, виконують технічний контроль та обслуговування апаратного та програмного забезпечення, завдяки якому функціонує вебсайт,  своєчасне виявлення несправностей у роботі програмного та апаратного забезпечення та їх усунення, резервне копіювання інформації, своєчасну ліквідацію наслідків збоїв у роботі вебсайту з незалежних причин, а також взаємодію з розробниками вебпорталу з технічних питань;

        Вебсайт – сукупність вебсторінок, доступних у глобальній мережі передачі даних INTERNET, які об'єднані як за змістом, так і навігаційно, або відповідний об'єкт на вебпорталі, за яким закріплена адреса, що ідентифікує його в мережі (FTP-site, WWW-site тощо);

        інформація для розміщення – сукупність тематичних документованих або публічно оголошених відомостей про події та явища, що відбуваються у державі у сфері судової влади або мають до неї пряме чи опосередковане відношення;

        координатор вебсайту суду – завідувач сектору по взаємодії зі ЗМІ, який відповідає за інформаційне наповнення вебсайту Північно-західного апеляційного господарського суду, підготовку інформації для розміщення на вебсайті, який несе відповідальність за якість і своєчасність підготовки, достовірність, зміст матеріалів, що подаються для розміщення, у разі його відсутності – головний спеціаліст цього сектору;

        відповідальний за технічне супроводження вебсайту – завідувач сектору інформаційних технологій та захисту інформації Північно-західного апеляційного господарського суду;

        виконавець – працівник суду, який надає інформацію та матеріали координатору вебсайту суду для подальшого розміщення на вебсайті суду;

        куратор координатора вебсайту – керівник апарату Північно-західного апеляційного господарського суду;

        розділ вебсайту – сторінка, або декілька сторінок вебсайту, яка (які) містить (містять) інформацію згідно із затвердженою структурою.

 

  1. Інформаційне наповнення вебсайту

 

 

 

  1. Терміни подання інформації для розміщення на вебпорталі

 

 

  1. Моніторинг стану інформаційного наповнення вебпорталу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Регламенту інформаційного наповнення

офіційного вебсайту

Північно-західного апеляційного господарського суду

 

 

Подання на розміщення інформації на офіційному вебсайті

Північно-західного апеляційного господарського суду

 

Заголовок повідомлення

(відображається на сайті та називає відповідне повідомлення чи документ)

Текст повідомлення

 

Обґрунтування необхідності

(для інформування громадськості / для повідомлення учасників судового процесу / на виконання нормативно-правового акту…)

Посилання на інше джерело інформації

(у разі наявності / або «немає»)

Додаток (документи /фото/зображення)

(у разі наявності)

Термін розміщення

Рекомендований:

(заповнюється координатором вебсайту суду)

Розміщено на сайті:

(заповнюється Координатором після виконання)

 

Виконавець:

 

(у разі наявності)

 

(найменування посади, П.І.Б.)

Підготовлено:

 

Координатор вебсайту суду

 


____________________

(підпис)

(найменування посади, П.І.Б.)

Погоджено:

 

Куратор координатора вебсайту суду

 

 

 

 

 

____________________

(підпис)

(найменування посади, П.І.Б.)