flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Регламент інформаційного наповнення офіційного веб-сайту Північно-західного апеляційного господарського суду

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ голови Північно-західного апеляційного господарського суду

№ 199 від 11.03.2019

 

  

 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ

інформаційного наповнення офіційного веб-сайту

Північно-західного апеляційного господарського суду

 

  1. Загальні положення

1.1. Цей регламент визначає порядок інформаційного наповнення веб-сайту Північно-західного апеляційного господарського суду.

1.2. Метою здійснення інформаційного наповнення веб-сайту є забезпечення гласності та відкритості діяльності Північно-західного апеляційного господарського суду .

1.3. Терміни вживаються в Регламенті в такому значенні:

Адміністратори веб-сайту  –  завідувач сектору інформаційних технологій та захисту інформації Північно-західного апеляційного господарського суду, який виконує технічний контроль та обслуговування апаратного та програмного забезпечення, завдяки якому функціонує веб-сайт, а у разі його відсутності – головний спеціаліст цього сектору;  а також завідувач сектору по взаємодії зі ЗМІ, який здійснює моніторинг діяльності, справності, та здійснює інформаційне наповнення  веб-сайту у разі його відсутності – головний спеціаліст цього сектору.

 Адміністратори веб-сайту Північно-західного апеляційного господарського суду здійснюють моніторинг діяльності веб-сайту, виконують технічний контроль та обслуговування апаратного та програмного забезпечення, завдяки якому функціонує веб-сайт,  своєчасне виявлення несправностей у роботі програмного та апаратного забезпечення та їх усунення, резервне копіювання інформації, своєчасну ліквідацію наслідків збоїв у роботі веб-сайту з незалежних причин, а також взаємодію з розробниками веб-порталу з технічних питань;

веб-сайт – сукупність веб-сторінок, доступних у глобальній мережі передачі даних INTERNET, які об'єднані як за змістом, так і навігаційно, або відповідний об'єкт на веб-порталі, за яким закріплена адреса, що ідентифікує його в мережі (FTP-site, WWW-site тощо);

виконавець – працівник суду, відповідальний за підготовку інформації для розміщення на веб-сайті. Виконавець несе відповідальність за якість і своєчасність підготовки, достовірність, зміст матеріалів, що подаються для розміщення;

інформація для розміщення – сукупність тематичних документованих або публічно оголошених відомостей про події та явища, що відбуваються у державі у сфері судової влади або мають до неї пряме чи опосередковане відношення;

координатор веб-сайту суду – завідувач сектором по взаємодії зі ЗМІ, який відповідає за інформаційне наповнення веб-сайту Північно-західного апеляційного господарського суду, у разі його відсутності – головний спеціаліст цього сектору;

відповідальний за технічне супроводження веб-сайту – завідувач сектору інформаційних технологій та захисту інформації Північно-західного апеляційного господарського суду;

куратор координатора веб-сайту – керівник апарату Північно-західного апеляційного господарського суду;

розділ веб-сайту – сторінка, або декілька сторінок веб-сайту, яка (які) містить (містять) інформацію згідно із затвердженою структурою.

1.4. Веб-сайт є офіційним засобом публікації інформації про діяльність Північно-західного апеляційного господарського суду в мережі INTERNET, у зв'язку із чим до нього застосовуються такі ж обмеження та контроль щодо суті й форми представлення інформації, як і до друкованих видань. Публікуватись на веб-сайті може офіційна інформація, що не містить відомостей з обмеженим доступом.

1.5. У разі розміщення на веб-сайті інформації, отриманої з інших веб-сайтів мережі INTERNET, засобів масової інформації тощо обов'язково зазначаються джерела такої інформації (у т. ч. і повний шлях до джерела інформації в мережі INTERNET, засобів масової інформації тощо).

 

  1. Інформаційне наповнення веб-сайту

2.1. Підготовку інформації для розміщення на веб-сайті здійснює виконавець та координатор веб-сайту Північно-західного апеляційного господарського суду та погоджує його з куратором веб-сайту.

2.2. Погодження тексту з куратором координатора веб-сайту відбувається шляхом візування куратором роздрукованих текстів інформації, після чого координатор веб-сайту проводить дії для розміщення погодженої інформації на веб-сайті суду.

2.3. Координатору веб-сайту надаються права доступу до адміністрування веб-сайту Північно-західного апеляційного господарського суду для можливості своєчасного та самостійного розміщення інформації.

2.4. Матеріали, що подаються для розміщення на веб-сайті, викладаються у формі Подання на розміщення інформації на веб-сайті Північно-західного апеляційного господарського суду (Додаток 1 до Регламенту) і повинні мати такі складові:

2.1.5. У текстах повідомлень гіперпосилання на додатки (у разі їх наявності) повинні бути виділені шрифтом синього кольору.

2.1.6. Текст повідомлення повинен бути відформатований та поданий шрифтом Arial 14pt. Кожний абзац повинен мати відступ першої строки 1,25см (36pt).

2.1.7. Додатки, на які здійснюються гіперпосилання, подаються у форматі DOC, XLS, PDF тощо із зазначенням формату розміщення на веб-порталі/веб-сайті.

2.1.8. У назвах файлів допускаються тільки цифри, латинські літери та знак підкреслення.

2.1.9. Усі матеріали для розміщення на веб-сайті подаються виконавцем координатору в електронному вигляді. Виконавець несе відповідальність за достовірність інформації, що подається. Розміщена на веб-сайті інформація може змінюватися, видалятися у порядку наповнення, визначеному цим розділом

2.1.10. Після розміщення інформації на веб-сайті матеріали зберігаються у відповідального за розміщення інформації та технічного супроводження веб-сайту в паперовому вигляді.

 

  1. Терміни подання інформації для розміщення на веб-порталі

3.1. Анонси зустрічей і візитів (міжнародних і місцевих), інших заходів та подій – відразу після підготовки, але не пізніше, ніж за один робочий день до заходу.

3.2. Прес-релізи – не пізніше одного дня до події, якій присвячено прес-реліз.

3.3. Офіційні повідомлення і заяви – не пізніше одного дня з моменту оприлюднення.

3.4. Інтерв'ю і виступи – не пізніше 3-х робочих днів після інтерв'ю (виступу).

3.5. Статистичні та аналітичні матеріали – у визначені для відповідних матеріалів терміни.

3.6. Інші матеріали – відразу після підготовки.

 

  1. Моніторинг стану інформаційного наповнення веб-порталу

4.1. Координатор веб-порталу здійснює моніторинг стану інформаційного наповнення веб-сайту суду.

 

Завідувач сектору по взаємодії зі ЗМІ                 (підпис)          О.М. Вишневська

 

 

 

Додаток 1

до Регламенту про організаційне забезпечення

функціонування офіційного веб-сайту

Північно-західного апеляційного господарського суду

 

 

Подання на розміщення інформації на офіційному веб-сайті

Північно-західного апеляційного господарського суду

 

Заголовок повідомлення

(відображається на сайті та називає відповідне повідомлення чи документ)

Текст повідомлення

 

Обґрунтування необхідності

(для інформування громадськості / для повідомлення учасників судового процесу / на виконання нормативно-правового акту…)

Посилання на інше джерело інформації

(у разі наявності / або «немає»)

Додаток (документи /фото/зображення)

(у разі наявності)

Термін розміщення

Рекомендований:

(заповнюється Виконавцем)

Розміщено на сайті:

(заповнюється Координатором після виконання)

 

Виконавець

 

 

Посада, П.І.П.

Погоджено

(у разі потреби)

 

Посада, П.І.П.

Координатор

 

Посада, П.І.П.