flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Положення про організацію взаємодії Північно-західного апеляційного господарського суду із журналістами та засобами масової інформації

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ голови Північно-західного апеляційного господарського суду

№ 15-од/г від 12.04.2023

 

ПОЛОЖЕННЯ

про організацію взаємодії Північно-західного апеляційного господарського суду

із журналістами та медіа

 

 1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає особливості взаємодії Північно-західного апеляційного господарського суду із медіа та має на меті створення необхідних умов для забезпечення належного доступу громадськості до судової інформації, підвищення та підтримки високого рівня довіри громадськості до судової влади в цілому.

1.2. Положення розроблено на підставі законодавства України з повагою до свободи слова  журналістів та редакційної свободи медіа, з урахуванням права громадян отримувати інформацію із зали суду, особливостей роботи медіа при висвітленні судових справ та з огляду на важливість авторитету і неупередженості суду в демократичній державі.

1.3. Взаємодія Північно-західного апеляційного господарського суду (далі – суд) із журналістами та медіа відбувається відповідно до Конституції України, Законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про медіа», Положення про апарат Північно-західного апеляційного господарського суду та цього Положення.

1.4. Процес взаємодії суду із медіа пов’язаний з наступними моральними цінностями й етичними принципами:

- відкритість, що передбачає створення умов для доступу громадян до інформації суду;

- прозорість, що полягає у всебічному висвітленні діяльності суду, роз’ясненні цілей, змісту та специфіки його роботи;

- відповідальність за зміст і якість інформації;

- інформаційна чесність, що полягає у наданні правдивої, неупередженої та об’єктивної інформації;

- безперервне вдосконалення, що потребує безперервного вдосконалення каналів зв’язку між судом і громадськістю.

Інформація про діяльність суду поширюється державною та іншими мовами в порядку, встановленому Законом України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Для висвітлення інформації про діяльность суду відповідальний за зв’язки із медіа та громадськістю  має право використовувати такі форми підготовки та оприлюднення інформації:

випуск і поширення бюлетенів, прес-релізів, оглядів, інформаційних збірників, експрес-інформації тощо;

проведення прес-конференцій, організація інтерв'ю з керівниками суду;

забезпечення публікацій (виступів) у друкованих та аудіовізуальних медіа або інших відповідальних працівників суду;

створення архівів інформації про діяльність суду.

1.5. Основними  завданнями у напрямі висвітлення діяльності суду є:

- організація процесу висвітлення діяльності суду через офіційний вебсайт суду,  медіа та офіційні вебсторінки суду у соціальних мережах;

- забезпечення подання інформації на засадах своєчасності, систематичності, повноти, всебічності та об’єктивності;

- забезпечення реалізації конституційного права громадян на вільний доступ до інформації, впровадження нових ефективних форм взаємодії суду з громадськістю;

- забезпечення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо прав та обов’язків громадян з питань, що відносяться до компетенції суду.

1.6. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

- суб’єктом у сфері друкованих медіа вважається особа, що здійснює редакційний контроль щодо створення або добору, організації та поширення масової інформації у формі друкованого медіа

- суб'єктом у сфері онлайн-медіа вважається особа, що здійснює редакційний контроль щодо створення, добору, організації та поширення масової інформації у формі онлайн-медіа, крім суб'єктів, які визначені цим Законом як аудіовізуальні медіа

- суб'єктом у сфері аудіовізуальних медіа, який використовує радіочастотний ресурс України для надання відповідного сервісу, може бути будь-яка юридична особа або фізична особа - підприємець, крім винятків, передбачених цим Законом

- медіа (засіб масової інформації) - засіб поширення масової інформації у будь-якій формі, який періодично чи регулярно виходить у світ під редакційним контролем та постійною назвою як індивідуалізуючою ознакою;

- аудіовізуальне медіа - медіа-сервіс, основним призначенням якого або відокремленої частини якого є надання загальній аудиторії доступу до програм, що здійснюється з інформаційною, розважальною чи навчальною метою під редакційним контролем суб’єкта у сфері медіа за допомогою електронних комунікаційних мереж, а саме: телевізійне мовлення (лінійний аудіовізуальний медіа-сервіс) або аудіовізуальний медіа-сервіс на замовлення (нелінійний аудіовізуальний медіа-сервіс); радіомовлення (лінійний аудіомедіа-сервіс) або аудіальний медіа-сервіс на замовлення (нелінійний аудіомедіа-сервіс);

- друковане медіа - медіа, що здійснює поширення інформації у текстовій чи візуальній формі на друкованих носіях, однотипно оформлене, виходить у світ через певні проміжки часу упродовж року - у міру настання відповідного періоду або накопичення матеріалу;

- онлайн-медіа - медіа, що регулярно поширює інформацію у текстовій, аудіо-, аудіовізуальній чи іншій формі в електронному (цифровому) вигляді за допомогою мережі Інтернет на власному веб-сайті, крім медіа, які віднесені цим Законом до аудіовізуальних медіа

- інформація про діяльність суду – інформація про справи, які розглянуті або ті, що розглядаються, ухвалені судом рішення, інша, призначена для публічного поширення або освітнього характеру інформація, а також інформація про заходи, події, робочі візити суддів або працівників апарату суду, зустрічі, підвищення кваліфікації та навчання, фінансування суду, структурні зміни та (або) будь-яка інша важлива для громадськості інформація, що не є службовою чи з обмеженим доступом;

- представник суду, відповідальний за зв’язки медіа та громадськістю – завідувач сектору по взаємодії зі ЗМІ, у разі його відсутності – головний спеціаліст цього сектору або інший працівник суду, на якого покладено обов’язки та який за дорученням голови суду чи керівника апарату суду надає інформацію про діяльність суду для представників медіа та громадськості;

- суддя-спікер – суддя, уповноважений висвітлювати офіційну позицію від імені суду, професійно коментувати ті чи інші питання, пов’язані з діяльністю суду, адаптуючи термінологію юридичної лексики до доступного для громадськості мовлення.

 

 1. Організація взаємодії суду із журналістами та медіа

2.1. Інформацію про діяльність суду представникам медіа або громадськості можуть надавати голова суду, заступник голови суду, суддя-спікер, керівник апарату суду, заступники керівника апарату суду та завідувач сектору по взаємодії зі ЗМІ.

2.2. Контактною особою суду для представників медіа  є завідувач сектору по взаємодії зі ЗМІ, у разі його відсутності – особа, на яку покладено його обов’язки.

Інформація про контактну особу та спосіб контакту з нею (телефон, електронна пошта) оприлюднюється шляхом розміщення на інформаційному стенді, офіційному вебсайті суду.

2.3. Суддя-спікер:

– бере участь у регулярних або спеціальних прес-конференціях, брифінгах, інших заходах публічного характеру за участю представників представників медіа і громадськості;

– надає офіційні коментарі, відповіді, інтерв’ю від імені суду для представників представників медіа та/або громадськості, у тому числі, у справах, що становлять суспільний інтерес;

– приймає участь в розробці комунікаційної стратегії суду;

– пропонує модель реагування на критичні публікації про суд та бере участь в розробці плану дій для виправлення ситуації;

– приймає участь у підготовці та погоджує зміст статей, коментарів тощо у разі оприлюднення негативної або помилкової інформації про діяльність суду;

– здійснює інші повноваження, спрямовані на реалізацію комунікаційної стратегії суду.

 1. Журналісти та представники медіа в приміщенні суду

3.1. Журналісти та представники медіа повинні дотримуватися Правил пропуску осіб до приміщення та транспортних засобів на територію Північно-західного апеляційного господарського суду, затверджених головою Північно-західного апеляційного господарського суду та начальником територіального управління Служби судової охорони у Рівненській області, з метою підтримання громадського порядку в суді, припинення проявів неповаги до суду, а також охорони приміщення суду, виконання функцій щодо державного захисту суддів, працівників суду, забезпечення безпеки учасників судового процесу.

3.2. Доступ журналістів та представників медіа до приміщення суду і судових залів, де відкрито слухаються справи, відбувається на загальних підставах.

3.3. Журналісти пред’являють посвідчення або інший документ, який підтверджує, що він (пред’явник документу) є представником медіа.

3.4. Не допускається вилучення у журналістів та представників медіа охороною суду або працівниками суду фотоапаратів, теле- та відеоапаратури.

3.5. Представники медіа, відвідуючи суд з метою виконання професійних обов’язків та зобов’язані:

- виявляти повагу до суду та учасників судового процесу;

- не порушувати гарантій кожної особи на повагу до приватності;

- дотримуватись презумпції невинуватості;

- не порушувати право кожного на справедливий судовий розгляд його/її справи неупередженим судом;

- виявляти повагу до істини та права громадськості на правду;

- подавати інформацію, посилаючись на факти, походження яких він/вона знає;

- використовувати лише чесні методи для отримання інформації, новин, фотографій та документів.

3.6. Журналісти мають бути добре обізнані з правовими наслідками поширення у своїх матеріалах недостовірної інформації про особу та/або за розголошення конфіденційної інформації (втручання в приватне життя).

Присутність представників медіа у приміщенні суду не повинна створювати незручностей для інших відвідувачів суду.

 1. Журналісти та представники медіа в судовому засіданні

4.1.  Розгляд справ у суді відбувається відкрито, крім випадків, установлених законом.  

Журналісти та представники медіа не можуть бути обмежені в доступі до залу судового засідання на тій підставі, що вони не є учасниками судового процесу, не мають відношення до конкретної справи, яка розглядається в суді.

4.2. Журналісти та представники медіа, як і усі інші особи, які бажають бути присутніми у судовому засіданні, допускаються до зали судових засідань до початку судового засідання або під час перерви.

4.3. Присутні на відкритому судовому засіданні журналісти та представники медіа повинні дотримуватися загальних правил поведінки в залі судового засідання, зокрема, вставати при вході до зали судового засідання суддів та при їх виході, заслуховувати судові рішення стоячи, дотримуватися тиші, виконувати розпорядження головуючого судді у справі, утримуватися від будь-яких дій, що свідчать про явну неповагу до суду або встановлених в суді правил.

4.4. Взаємодія суду та медіа має ґрунтуватися на засадах безумовного дотримання вимог чинного законодавства,  забезпечення свободи преси і незалежності правосуддя.

4.5. Поведінка журналістів та представників медіа має відповідати загальним етичним нормам, не має суперечити встановленим приписам процесуального законодавства, а також інтересам держави і суспільства, його моральним засадам. Журналісти та представники медіа мають утримуватися від будь яких дій, що свідчать про їх реакцію на перебіг судового процесу, а також іншої публічної демонстрації свого ставлення до подій; дій, визнаних неприйнятними в державних установах та публічних місцях.

4.6. За порушення представниками медіа, журналістами, іншими особами присутніми в залі судового засідання, встановлених правил поведінки, суд може застосувати заходи процесуального примусу, передбачені главою 9 Господарського процесуального кодексу України.

4.7. Журналісти та представники медіа, як і представники громадськості, мають право бути присутніми на відкритому судовому засіданні та під час проголошення судових рішень без попереднього дозволу (акредитації).

4.8. Розгляд справи у закритому судовому засіданні проводиться у випадках, коли відкритий судовий розгляд може мати наслідком розголошення таємної чи іншої інформації, що охороняється законом, необхідності захисту особистого та сімейного життя людини, а також в інших випадках, установлених законом. Про розгляд справи у закритому судовому засіданні постановляється ухвала.

Під час розгляду справи в закритому судовому засіданні можуть бути присутні лише особи, які беруть участь у справі, а в разі необхідності - експерти, спеціалісти, перекладачі та свідки.  

 1. Проведення в залі судового засідання фотозйомки, відео-, аудіозапису та трансляції

5.1. Журналісти та представники медіа, присутні у залі судового засідання, можуть проводити фотозйомку, відео- та аудіо записи з використанням портативних відео- та аудіо- технічних засобів без отримання окремого дозволу, але з урахуванням обмежень, встановлених законом. 

5.2. Трансляція судового засідання здійснюється з дозволу суду.

Проведення відеозапису, а також трансляція судового засідання повинні здійснюватися без створення перешкод у веденні судового засідання та здійсненні  учасниками судового процесу їх процесуальних прав.

5.3. Фото- та відео- зйомка у загальних приміщеннях суду (крім залів судових засідань) може проводитись з дозволу керівника апарату суду (особи, яка виконує обов’язки керівника апарату суду).

5.4. Суд або відповідальна особа може визначити, зокрема, місце розташування в залі знімальної апаратури, а також осіб, які її використовують. Особи, які проводять зйомку та запис, повинні залишатися на визначених місцях і дотримуватися порядку протягом всього судового засідання до моменту, коли колегія суддів покине зал судового засідання, якщо інше не узгоджено з головуючим у справі.

Фотографам, операторам та іншим особам не дозволено пересуватися в залі судового засідання під час слухання справи.

Суд/суддя або відповідальна особа координує розташування представників різних медіа в залі, забезпечуючи їх представництво. Пріоритет при трансляції судового засідання може надаватися представникам медіа, журналістам, які попередньо звернулися до суду з запитом про проведення трансляції судового засідання.

5.5. Голова суду у випадках слухання резонансних справ може запровадити попередню реєстрацію журналістів та представників медіа на проведення трансляції судового процесу з тим, щоб врахувати кількість бажаючих і створити нормальні умови для роботи представників медіа на такому процесі.

Форма звернення про проведення трансляції судового засідання по радіо/телебаченню/в мережі Інтернет тощо розміщена у Додатку1 до цього Положення.

 

 1. Доступ представників медіа до судових рішень, матеріалів судового процесу

             

6.1. Доступ представників медіа до судових рішень і матеріалів судового процесу в суді забезпечується шляхом:

- присутністю під час розгляду справи в суді;

- присутністю в залі судового засідання;

- доступністю у передбачених законом випадках до матеріалів справи;

- оприлюдненням судових рішень.

6.2. Оприлюднення судових рішень здійснюється через Єдиний державний реєстр судових рішень (ЄДРСР) – www.reyestr.court.gov.ua.  

 

 1. Інформаційні запити журналістів та представників медіа

7.1. Судові рішення, судові засідання та інформація щодо справ, які розглядаються судом, є відкритими, крім випадків, встановлених законом.

Інформація про колегію суддів, яка розглядає справу, сторони спору та предмет позову, дату надходження апеляційної скарги, заяви про перегляд судового рішення, стадії розгляду справи, місце, дату і час судового засідання є відкритою та оприлюднюється на офіційному вебсайті суду https://nwag.court.gov.ua/sud4874/ .

7.2. Для надання громадськості інформації про діяльність суду журналісти та представники медіа мають право звертатися до суду з інформаційним запитом.

Під інформаційним запитом щодо надання письмової або усної інформації у цьому Положенні розуміється усне або письмове звернення на ім’я голови суду з проханням надати інформацію про діяльність суду.

7.3. У письмовому запиті повинно бути зазначено прізвище, ім’я та по батькові запитувача, підстава запиту, назва медіа чи прізвище, ім’я та по батькові журналіста, документ, письмова або усна інформація, що його цікавить, та адреса, за якою він бажає одержати відповідь.

7.4. Запитувачі, за попереднім погодженням з особою, яка надає інформацію, мають право робити виписки та копії з наданих їм для ознайомлення офіційних документів, фотографувати їх, робити аудіо запис тощо.

7.5. Якщо суд надає журналісту чи представнику медіа інформацію про судовий процес, що триває, то така інформація повинна надаватись шляхом випуску прес-релізів, проведення прес-конференцій уповноваженими посадовими особами.

7.7. Розгляд запиту здійснюється протягом місяця, якщо інше не передбачено законом.

У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 днів з обґрунтуванням такого продовження, якщо інше не передбачено законом. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти днів до дати кінцевого терміну надання інформації на запит.

7.8. Уразі, якщо запит стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

 

 1. 8. Акредитація журналістів, представників медіа

8.1. Допуск журналістів та представників медіа на заходи, що проводяться судом здійснюється у формі акредитації.

Акредитація журналістів та представників медіа на засідання та інші офіційні заходи у суді за межами судового розгляду здійснюється на кожен захід окремо шляхом складання відповідних списків завідувачем сектору по взаємодії зі медіа Північно-західного апеляційного господарського суду.

8.2. Акредитація журналістів та представників медіа проводиться з метою забезпечення прав журналістів та медіа і прав громадян на отримання інформації, забезпечення гласності та підвищення поінформованості територіальної громади, всебічного, повного, оперативного та вільного розповсюдження достовірної інформації про діяльність суду.

Списки журналістів та представників медіа, які висловили бажання бути присутніми на відповідному заході, складаються на основі телефонних, письмових, надісланих електронною поштою заявок із зазначенням імен та прізвищ представників медіа, які вони представляють, і в часових межах, визначених у прес-анонсі.

8.3. Інформування журналістів та представників медіа про заходи, які проводитиме суд (збори суддів, прес-конференції, урочисті заходи тощо), відбувається шляхом завчасного розміщення на офіційному вебсайті суду прес-анонсів.

8.4. Журналісти та представники медіа (друкованих, аудіовізуальних, олайн-медіа), відвідуючи суд для виконання професійних обов´язків, зобов'язані:

- дотримуватись внутрішнього розпорядку та правил поведінки, визначених регламентами заходів, що проводяться, порядку організації та проведення зустрічей і бесід з працівниками суду;

- утримуватися від порушення цілісності інформації, розповсюдження окремих положень документа, якщо тим самим порушується змістовне значення інформації, або офіційного документа, невірно його тлумачити;

- не втручатися в процес проведення заходу, на висвітлення якого журналісти та представники медіа запрошені, якщо тільки захід не організований спеціально для представників медіа;

- прибути на захід вчасно або заздалегідь (у разі невчасного прибуття журналіст чи представник медіа усувається від участі у висвітленні заходу, що проводиться);

- здійснювати відеозйомку під час проведення заходів з місця, що заздалегідь визначено організаторами.

8.5. Інформація про проведення акредитації розміщується на офіційному веб-сайті Північно-західного апеляційного господарського суду.

 1. Проведення інтерв’ю

9.1. Двосторонні зв’язки Суду із журналістами та медіа відповідно до посадових обов’язків, забезпечує завідувач сектору по взаємодії зі ЗМІ, або особа, на яку покладено його обов’язки, організовує інтерв’ю з головою суду (заступником голови суду), суддею-спікером тощо.

9.2. Офіційну позицію Суду уповноважений висвітлювати голова суду (заступник голови суду), суддя-спікер. Суддя-спікер надає офіційні коментарі, відповіді, інтерв’ю від імені суду представникам засобів масової інформації щодо справ, які розглядаються у суді, у тому числі справ, що викликають суспільний інтерес.

9.3. Представникам медіа, журналістам бажано завчасно планувати інтерв’ю з особою, яка має дати інтерв’ю, повідомити про свій намір завідувача сектору по взаємодії зі ЗМІ, повідомити йому тему розмови, обсяг і дату виходу матеріалу і попросити погодити час зустрічі.

9.4. Особа, уповноважена від імені Суду надавати інтерв’ю, яку просять дати інтерв’ю, не повинна ігнорувати прохання представників медіа, журналістів про його проведення.

Важливо з повагою ставитися до суспільної місії представника медіа, журналіста і повідомити про своє рішення з посиланням на етичні обмеження чи інші причини.

9.5. З метою ефективного використання часу особа, яка надає інтерв’ю, може встановити чіткі часові рамки свого спілкування з представником медіа, журналістом.

9.6. Особі, уповноваженій від імені Суду надавати інтерв’ю, необхідно враховувати, що представники медіа, журналісти можуть не мати юридичної освіти чи працювати над матеріалами різної тематики, однак оскільки вони виступають посередниками між Судом і аудиторією, то у спілкуванні слід вживати менше правової лексики, говорити доступною для суспільства мовою на визначену інтерв’ю тему, яка викликана інтересами видання та/чи цікавістю аудиторії, а також, за можливості, пояснювати значення вжитих слів та термінів.

9.7. Правовий статус учасників інтерв’ю визначено так, що той, хто бере інтерв’ю і той, хто відповідає на питання, є співавторами інтерв’ю. Як співавтор, особа,  уповноважена від імені Суду надавати інтерв’ю, має право ознайомитися з підготовленим до поширення матеріалом, внести свої корективи у текст власних відповідей, якщо їх зміст перекручено, погодити назву матеріалу тощо.

 1. Розміщення інформації про діяльність Суду у соціальних мережах

10.1. На сучасному етапі соціальні мережі є масштабною платформою здійснення комунікацій, зокрема ефективною технологією поширення та обміну інформацією. Соціальне спілкування судової влади в Україні набуло широкої популярності та є передовим і позитивним для розбудови зв’язків із медіа та громадськістю. З метою достовірного, швидкого та сучасного інформування громадськості та медіа про важливі події та заходи, проведені у Суді, розгляд резонансних справ Судом запроваджено відкриття офіційної сторінки Суду у популярній соціальній мережі «Facebook». Це є однією із ефективних платформ для висловлення окремих думок громадян і вивчення громадської думки загалом. 

10.2. Відповідно до статті 20 Кодексу суддівської етики участь судді у соціальних мережах, Інтернет-форумах та застосування ним інших форм спілкування в мережі Інтернет є допустимими, проте суддя може розміщувати, коментувати лише ту інформацію, використання якої не завдає шкоди авторитету судді та судової влади.

Такі формати присутності у соціальних мережах слід застосовувати також і всім працівникам апарату Суду. 

 1. Інформація, що не надається

11.1. Згідно з положеннями Конституції України, Законів України «Про захист персональних даних», «Про доступ до судових рішень», «Про державну таємницю», «Про банки і банківську діяльність», Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, інших нормативно-правових актів представникам медіа не надається така інформація:

 

Додаток 1

до Положення про організацію взаємодії Північно-західного апеляційного господарського суду із журналістами та представниками медіа

 

 

Північно-західний апеляційний господарський суд

Головуючому судді (ПІБ судді

По справі № ________

 

Назва організації,

ПІБ відповідальної особи/

або ПІБ людини від кого направляється звернення.

Поштова адреса: ___________

електронна адреса: _________   

контактний телефон:__________________

 

КЛОПОТАННЯ

У провадженні Північно-західного апеляційного господарського суду знаходиться судова справа № __________________.

Дана судова справа стосується (коротко суть справи) та має суспільний інтерес, адже (коротко пояснення).

Відповідно до ч. 3 ст. 11 ЗУ «Про судоустрій та статус суддів» від 03.06.2016 року, розгляд справ у судах відбувається відкрито, крім випадків, установлених законом. У відкритому судовому засіданні мають право бути присутніми будь-які особи. Частина 4 вказаної статті наголошує, що особи, присутні в залі судового засідання, представники засобів масової інформації можуть проводити в залі судового засідання фотозйомку, відео- та аудіозапис з використанням портативних відео- та аудіотехнічних засобів без отримання окремого дозволу суду, але з урахуванням обмежень, встановлених законом. 

Оскільки трансляція судового засідання здійснюється з дозволу суду,

ПРОШУ:

 1. Надати дозвіл на трансляцію судових засідань у справі № ___________ у Північно-західному апеляційному господарському суді.
 2. Забезпечити трансляцію судових засідань технічними засобами Північно-західного апеляційного господарського суду у справі № ________ ,до мережі Інтернет на You Tube канал «Судова влада України»  youtube.com/channel/UCFDRcAmACu5ljF-YUMGctnA та порталу «Судова влада України» court.gov.ua/affairs/online/ .

 

дата                                              підпис                                             ПІБ