flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Засади використання автоматизованої системи документообігу суду у Північно-західному апеляційному господарському суді

Затверджено

рішенням зборів суддів

Північно-західного апеляційного

господарського суду

№1 від 04.10.2018 року

 

ЗАСАДИ

використання автоматизованої системи документообігу суду

у Північно-західному апеляційному господарському суді

зі змінами, внесеними рішеннями зборів суддів

№1 від 27.02.2019

№2 від 21.06.2019

№3 від 25.07.2019

№5 від 06.12.2019

№1 від 20.02.2020

№2 від 27.04.2020

№4 від 16.09.2020

№2 від 22.03.2021

№3 від 22.06.2021

№5 від 13.12.2021

№6 від 23.12.2021.

№1 від 17.02.2022

№3 від 23.05.2022

№1 від 08.02.2023

№3 від 07.07.2023

№4 від 21.07.2023

№5 від 04.09.2023

№6 від 24.11.2023

 

 1. Загальні положення

 

1.1. Засади використання автоматизованої системи документообігу суду у Північно-західному апеляційному господарському суді розроблено відповідно до Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого Рішенням Ради суддів України №30 від 26.11.2010 року (у відповідній чинній частині редакції рішення Ради суддів України №25 від 02.04.2015 року та №17 від 02.03.2018 року) та враховуючи вимоги Закону України "Про судоустрій і статус суддів", Господарського процесуального кодексу України.

                             

 1. Особливості функціонування автоматизованої системи

 

2.1. У Північно-західному апеляційному господарському суді  використовується  комп'ютерна програма "Діловодство спеціалізованого суду", розроблена адміністратором автоматизованої системи для судів господарської юрисдикції.

2.2. Технічний супровід та підтримка працездатності автоматизованої системи в суді здійснюються адміністратором автоматизованої системи Державним підприємством "Інформаційні судові системи"  на підставі укладених договорів.

 

 1. Функціональні обов'язки, права користувачів автоматизованої системи

 

3.1. Функціональні обов'язки, права користувачів автоматизованої системи, надання та позбавлення права доступу до неї в Північно-західному апеляційному господарському суді визначаються на підставі наказів керівника апарату суду.

3.2. Налаштування автоматизованого робочого місця користувача автоматизованої системи у відповідності до функціональних обов'язків та прав доступу, визначених наказом керівника апарату суду, здійснює технічний адміністратор.

3.3. Електронні примірники наказів керівника апарату суду щодо визначення функціональних обов'язків, прав користувачів автоматизованої системи, надання та позбавлення права доступу до неї вносяться до автоматизованої системи не пізніше наступного робочого дня, що настає після їх підписання.

3.4. Користувачі автоматизованої системи відповідно до їх прав вносять до бази даних автоматизованої системи передбачену Положенням інформацію та згідно із законодавством несуть відповідальність за її достовірність.

3.5. Редагування інформації в автоматизованій системі здійснюється уповноваженими на це користувачами автоматизованої системи в разі виявлення неточностей, технічних описок або неповноти даних.

3.6. З метою неухильного дотримання вимог до документування статистичної інформації, організації роботи із статистично – обліковою документацією у Північно-західному апеляційному господарському суді, включаючи їх підготовку і облік уповноваженою особою апарату суду, може бути здійснена за  розпорядженням керівника апарату додаткова реєстрація усіх помилково не зареєстрованих апеляційних скарг, клопотань, заяв.

Підставою для видачі  даного розпорядження є службова записка головуючого судді у справі або відповідальної особи.

Електронний примірник розпорядження керівника апарату суду щодо додаткової реєстрації апеляційних скарг, клопотань, заяв  вноситься до автоматизованої системи не пізніше наступного робочого дня, що настає після його підписання.

3.7. Використання ЕЦП уповноваженими на це користувачами автоматизованої системи здійснюється в порядку, визначеному Законом України "Про електронний цифровий підпис".

3.8. Відмова користувача автоматизованої системи, уповноваженого на використання ЕЦП, від отримання та використання ЕЦП з будь-яких підстав не допускається.

3.9. Користувачі автоматизованої системи зобов'язані виконувати вимоги Положення та забезпечувати конфіденційність інформації, яка в ній міститься.

3.10. Персональну відповідальність за забезпечення належної організації функціонування автоматизованої системи в суді несе керівник апарату суду, а за забезпечення її належного технічного функціонування - технічний адміністратор.

3.11. Незаконне втручання в роботу автоматизованої системи тягне відповідальність, установлену законом.

 

 1. Склад судових колегій, судових палат та спеціалізація суддів

 

4.1. У Північно-західному апеляційному господарському суді сформовано дві судові палати та затверджено:

- основний склад постійно-діючих колегій, резервних суддів (Додаток №1);

- спеціалізацію суддів.

Технічне виконання встановлення спеціалізації суддів покладено на технічного адміністратора.

{Пункт 4.1. розділу 4 із змінами, внесеними згідно із рішенням зборів суддів №3 від 23.05.2022}.

4.2. Склад колегії суддів для розгляду конкретної справи визначається автоматизованою системою.

 

 1. Розподіл судових справ між суддями*

 

5.1. Судові справи/апеляційні скарги реєструються у Північно-західному апеляційному господарському суді в день їх надходження в порядку черговості та підлягають  розподілу під час реєстрації на підставі інформації, внесеної до автоматизованої системи уповноваженою особою апарату суду, відповідальною за здійснення автоматизованого розподілу судових справ.

Черговість надходження судової справи/апеляційної скарги визначається за датою та вихідним номером супровідного листа місцевого господарського суду.

У разі неможливості з об’єктивних причин (закінчення робочого дня, тимчасова непрацездатність відповідальних осіб, вихід з ладу обладнання або комп’ютерних програм)

 

здійснити реєстрацію судових справ/апеляційних скарг в день їх надходження, такі судові справи/апеляційні скарги на підставі службової записки уповноваженої особи апарату суду, відповідальної за здійснення автоматизованого розподілу судових справ реєструються в автоматизованій системі наступного робочого дня після усунення таких причин за розпорядженням керівника апарату суду та підлягають  розподілу під час реєстрації.

5.2. Відділ документообігу та організаційного забезпечення суду уповноважений реєструвати в КП "Діловодство спеціалізованого суду" заяву про відновлення чи продовження процесуальних строків як окремий процесуальний документ у справі, якщо про нього зазначено в додатку до апеляційної скарги.

{Пункт 5.2. розділу 5 із змінами, внесеними згідно із рішенням зборів суддів №1 від 20.02.2020}.

5.3. Визначення колегії суддів для розгляду конкретної справи здійснюється автоматизованою системою шляхом:

- автоматизованого розподілу судових справ/апеляційних скарг під час реєстрації відповідної судової справи/апеляційної скарги;

- розподілу судових справ шляхом передачі судової справи раніше визначеному у судовій справі судді;

- визначення складу суду з метою заміни судді (суддів);

- повторного автоматизованого розподілу судових справ.

5.4. Не розподіляються щодо конкретного судді судові справи, у випадках:

- за два місяці до закінчення повноважень судді.

- за п’ять робочих днів до початку відпустки, якщо її тривалість становить не менше чотирнадцяти календарних днів.

- за три робочих дні до початку відпустки, якщо її тривалість становить менше чотирнадцяти календарних днів.

- у період відпустки судді.

- за один робочий день до відрядження (за три робочі дні – якщо тривалість відрядження становить більше семи календарних днів) та в дні перебування судді у відрядженні.

- під час тимчасової непрацездатності судді.

- за один робочий день до направлення судді на навчання, підвищення кваліфікації, для участі у семінарських заняттях, діяльності органів суддівського самоврядування, які проводяться в он-лайн формі чи в дистанційному режимі, тощо без відбуття у відрядження (за наявності наказу голови суду);

- у дні перебування судді на навчанні, підвищенні кваліфікації, участі у семінарських заняттях, діяльності органів суддівського самоврядування, які проводяться в он-лайн формі чи в дистанційному режимі, тощо без відбуття у відрядження (за наявності наказу голови суду).

- у разі призначення судді членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України – з моменту прийняття рішення про призначення;

- у разі призову судді на військову службу або на військові збори;

- в інших передбачених законом випадках, у яких суддя не може здійснювати правосуддя або брати участь у розгляді судових справ.

{Пункт 5.4. розділу 5 із змінами, внесеними згідно із рішеннями зборів суддів №4 від 16.09.2020, №3 від 07.07.2023}.

5.5. Дні, у які не розподіляються щодо конкретного судді судові справи, який може у ці дні здійснювати правосуддя або брати участь у розгляді судових справ, враховуються при розрахунку коефіцієнту навантаження судді на момент автоматизованого розподілу судової справи.

5.6. Згідно параметрів комп'ютерної програми "Діловодство спеціалізованого суду" у Північно-західному апеляційному господарському суді встановлено наступні налаштування:

- суддя доповідач є головою колегії; 

- заборона розподілу справ без категорії;

- враховувати актуальність Табеля при розподілі;

- не відображати звільнених суддів у звітах авторозподілу;

- враховувати справу в навантаження тільки останньому призначеному судді (колегії суддів);

 

 

- враховувати відсутність судді по Табелю при призначенні членів колегії;

- не перепризначати доповідача із існуючої колегії по справі;

- суддя, що був призначений доповідачем в попередньому призначенні, бере участь у наступному розподілі;

- враховувати резервних суддів та неповні колегії при авторозподілі;

- період для розрахунку навантаження – 12 місяців;

- за замовчуванням складність категорії справи дорівнює 1;

- відсоток ймовірності розподілу справи на суддю з найменшим навантаженням - 30%;

- коефіцієнт навантаження при розгляді справи у колегіальному складі, головуючому (судді-доповідачу) у розмірі 1, членам колегії по 0,1.

- коефіцієнт навантаження при розгляді заяви про оскарження рішень третейських судів, про видачу наказів на примусове виконання рішень третейських судів, заяви про відновлення втраченого провадження за такими заявами, судді - 1;

-  заяви про відвід у випадках, передбачених ч. 3 ст. 39 ГПК України, судді – 0,5;

- коефіцієнт навантаження при розгляді заяви про забезпечення позову, головуючому судді - 1, членам колегії по 0,1.

{Пункт 5.6 розділу 5 доповнено згідно з рішенням зборів суддів  №4 від 16.09.2020, із змінами, внесеними згідно із рішенням зборів суддів №3 від 22.06.2021}.

5.7. Згідно параметрів комп'ютерної програми "Діловодство спеціалізованого суду" у Північно-західному апеляційному господарському суді встановлено наступний перелік типів документів для підрахунку навантаження :

- Витяг з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями;

- Витяг з протоколу автоматичного визначення складу колегії суддів;

- Витяг з протоколу автоматичної зміни складу колегії суддів;

- Витяг з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями;

- Протокол передачі судової справи раніше визначеному складу суду;

- Забезпечення позову чи скасування забезпечення позову (2-й розділ звіту).

{Пункт 5.7 розділу 5 доповнено згідно з рішенням зборів суддів  №4 від 16.09.2020, із змінами, внесеними згідно із рішенням зборів суддів №3 від 22.06.2021,  із змінами, внесеними згідно із рішенням зборів суддів №5 від 13.12.2021 }.

5.8. Згідно параметрів комп'ютерної програми "Діловодство спеціалізованого суду" встановлено наступні коефіцієнти навантаження: голова суду – 90% навантаження судді, заступник голови суду – 90% навантаження судді, в.о. голови суду – 90% навантаження судді, секретар судової палати – 90 %.

{Пункт 5.8 розділу 5 у редакції рішення зборів суддів №1 від 17.02.2022}.

5.9. Електронний примірник наказу про відрядження (про скасування наказу про відрядження) судді вноситься відповідальною особою суду до автоматизованої системи не пізніше наступного робочого дня, що настає після його підписання.

Доступ для коригування наказу автоматично блокується автоматизованою системою.

5.10. Копія табелю обліку використання робочого часу щодо суддів суду, що складається для виплати заробітної плати, вноситься відповідальною особою суду до автоматизованої системи не пізніше наступного робочого дня після підписання цього табеля.

5.11. У всіх випадках заміни судді-члена колегії, які передбачені положеннями даних Засад, службову записку підписує головуючий суддя (суддя-доповідач).     

Службову записку про проведення повторного автоматизованого розподілу справи внаслідок відсутності головуючого судді (судді-доповідача), або у виключних випадках (абз. 4 п. 9.2) – відсутності усього складу суду, підписує секретар відповідної судової палати, у разі його відсутності - секретар іншої судової палати та у разі відсутності двох секретарів судових палат – заступник голови суду або голова суду (у разі його відсутності - особа, яка виконує обов’язки голови суду).       

{Пункт 5.11 розділу 5 доповнено згідно з рішенням зборів суддів  №5 від 13.12.2021, №6 від 24.11.2023}.

5.12. Якщо після отримання апеляційної скарги в електронному вигляді (через Електронний суд, на офіційну електронну пошту суду) до апеляційного суду надходить апеляційна скарга цього самого учасника справи на те саме судове рішення і на паперовому носії (подана до суду першої інстанції чи безпосередньо до апеляційного суду), остання реєструється окремо та здійснюється її автоматизований розподіл шляхом передачі раніше визначеному складу суду.

Аналогічно здійснюється реєстрація апеляційної скарги, поданої в електронному вигляді, якщо раніше зареєстрована апеляційна скарга, подана у паперовому варіанті.

{Пункт 5.12 розділу 5 доповнено згідно з рішенням зборів суддів  №3 від 07.07.2023}.

 

*Примітка: під судовими справами за змістом цих Засад розуміються:

-  апеляційні скарги на рішення суду першої інстанції;

- апеляційні скарги на ухвали суду першої інстанції;

- заяви про оскарження рішень третейських судів, про видачу наказів на примусове виконання рішень третейських судів, передбачених розділом VII ГПК України, а також заяви в порядку ст. 359 цього Кодексу про відновлення втраченого провадження за такими заявами;

- заяви про відвід у випадках, передбачених ч. 3 ст. 39 ГПК України.

 

 1. Автоматизований розподіл судових справ між суддями

 

6.1. При автоматизованому розподілі судових справ автоматизованою системою визначається суддя-доповідач із числа всіх суддів суду з урахуванням їх спеціалізації.

Після визначення судді-доповідача (головуючого судді) автоматизованою системою визначається склад колегії суддів із числа суддів основного складу постійно-діючої колегії.

6.2. У разі неможливості визначити необхідну кількість суддів з числа суддів основного складу, автоматизована система визначає суддів, яких не вистачає, з числа резервних суддів даної колегії.

6.3. У Північно-західному апеляційному господарському суді резервними суддями основного складу постійно-діючої колегії  є судді згідно Додатку №1 до цих Засад строком на один рік.

6.4. У разі неможливості визначити склад колегії з числа суддів основного складу та резервних суддів, автоматизована система визначає суддів, яких не вистачає, з числа всіх суддів суду з урахуванням їх спеціалізації та складу судових палат.

У разі неможливості утворити  колегію з числа суддів відповідної спеціалізації (з числа суддів відповідної судової палати), визначення головуючого судді здійснюється з числа суддів відповідної спеціалізації (з числа суддів відповідної палати), а визначення суддів членів колегії відбувається з числа суддів незалежно від їх спеціалізації та належності до судових палат з урахуванням правил, визначених у п. 6.2, абзаці 1 п. 6.4 цих Засад.

{Пункт 6.4 розділу 6 доповнено абзацом 2 згідно з рішенням зборів суддів №3 від 22.06.2021}.

6.5 Результатом автоматичного визначення складу колегії суддів є протокол автоматичного визначення складу колегії суддів, що автоматично створюється автоматизованою системою. 

6.6. Автоматизований розподіл судових справ здійснюється в автоматизованій системі за такими правилами:

із загального списку суддів визначаються судді, які мають повноваження щодо розгляду судової справи на момент автоматизованого розподілу;

для суддів, які мають повноваження щодо розгляду судової справи на момент автоматизованого розподілу, здійснюється розрахунок коефіцієнтів навантаження;

із числа суддів, які мають повноваження щодо розгляду судової справи на момент автоматизованого розподілу з урахуванням визначених автоматизованою системою коефіцієнтів навантаження здійснюється визначення судді для розгляду конкретної судової справи за принципом випадковості.

6.7. Визначення суддів, які мають повноваження щодо розгляду судової справи на момент автоматизованого розподілу, здійснюється згідно з вимогами пунктів 5.4 – 5.6 Засад використання автоматизованої системи документообігу суду, а також з урахуванням дотримання правил поєднання судових справ.

 

 

6.8. У разі одночасного перебування всіх суддів у відрядженні, відпустках, їх тимчасової непрацездатності та в інших передбачених законом випадках, у яких суддя не може здійснювати правосуддя або брати участь у розгляді судових справ, автоматизований розподіл судових справ здійснюється автоматизованою системою у робочий день, наступний за днем, коли відпали відповідні обставини.

6.9. У разі коли в суді з об'єктивних підстав правосуддя здійснює одна колегія суддів, здійснення автоматизованого розподілу судових справ не буде порушенням вимог Положення.

6.10. Результатом автоматизованого розподілу судових справ є протокол автоматизованого розподілу судової справи між суддями Північно-західного апеляційного господарського суду, що автоматично створюється автоматизованою системою.

Витяг з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями роздруковується, підписується уповноваженою особою апарату суду, відповідальною за здійснення автоматизованого розподілу судових справ та додається до матеріалів судової справи

{Пункт 6.10 розділу 6 доповнено абзацом 2 згідно з рішенням зборів суддів  №4 від 16.09.2020}.

6.11. Всім суддям Північно-західного апеляційного господарського суду надано право перегляду діалогового вікна "Звіт автоматизованого розподілу" в комп’ютерній програмі "Діловодство спеціалізованого суду", яке відображає серед якої кількості суддів було здійснено автоматизований розподіл справи та кількість суддів, яких було виключено з автоматизованого розподілу з вказанням причин виключення.

{Пункт 6.11 розділу 6 у редакції згідно з рішенням зборів суддів  №3 від 23.05.2022 }.

6.12. У цілях застосування положень даних Засад, у відповідності до ст. 273 ГПК України, перебіг строку розгляду апеляційної скарги слід відраховувати виключно з дня постановлення ухвали про відкриття апеляційного провадження у справі.

{Пункт 6.12 розділу 6 доповнено згідно з рішенням зборів суддів  №5 від 13.12.2021 }.

*Примітка

У разі реєстрації апеляційної скарги, зі змісту якої вбачається спір щодо категорії справи, здійснювати автоматизований розподіл такої апеляційної скарги серед усіх суддів суду.

{Розділ 6 доповнено Приміткою згідно з рішенням зборів суддів  №1 від 08.02.2023}.

 

 1. Розподіл судових справ шляхом передачі судової справи раніше визначеному у судовій справі судді

 

7.1. Передача судової справи раніше визначеному судді (колегії суддів) проводиться щодо:

А) судових справ, що надійшли із суду касаційної інстанцій після скасування ухвал, які перешкоджають подальшому розгляду судової справи (крім ухвал про закриття, припинення провадження, відкриття провадження у справі про банкрутство, відмову у відкритті провадження у справі про банкрутство, перехід до наступної судової процедури, затвердження плану санації, визнання недійсними правочинів, укладених боржником, результати розгляду грошових вимог кредиторів, звільнення (усунення, припинення повноважень) арбітражного керуючого, результати розгляду скарг на дії (бездіяльність) арбітражного керуючого, закриття провадження у справі про банкрутство; постанов про визнання боржника банкрутом) та ухвал, які не перешкоджають подальшому розгляду судової справи;

Б) апеляційних скарг, що надійшли до суду після визначення судді-доповідача у цій судовій справі;

В) заяви або клопотання, що надійшли для вирішення питання про прийняття додаткового судового рішення, виправлення описок та помилок, роз’яснення судового рішення, повернення судового збору, передачу справи до суду першої інстанції, до юрисдикції якого віднесено розгляд справи у відповідності до ч. 4 ст. 278 ГПК України;

Г) заяв та клопотань з процесуальних питань, пов’язаних з виконанням судових рішень;

Ґ) апеляційних скарг, поданих до закінчення апеляційного провадження в рамках однієї справи, але на різні судові рішення;

Д) заяви про перегляд судових рішень апеляційного суду за нововиявленими обставинами за виключенням випадків, визначених законом;

 

Е) апеляційних скарг в межах справи про банкрутство та апеляційних скарг позовного провадження у межах справи про банкрутство, які надійшли до закінчення апеляційного провадження, у тому числі щодо всіх майнових спорів, стороною в яких є боржник; спори з позовними вимогами до боржника та щодо його майна; спорів про визнання недійсними результатів аукціону; спорів про визнання недійсними будь-яких правочинів, укладених боржником; спорів про повернення (витребування) майна боржника або відшкодування його вартості відповідно; спорів про стягнення заробітної плати; спорів про поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника; спорів щодо інших вимог до боржника відповідно до ч. 2 ст. 7 Кодексу України з процедур банкрутства.

За два місяці до закінчення повноважень головуючому судді, судді-доповідачу не здійснюється передача судової справи у випадках, визначених підпунктами А), Б), Г)-Е) абзацу 1 пункту 7.1.

Передача судової справи  головуючому судді, судді-доповідачу за два місяці до закінчення його повноважень у випадку, визначеному підпунктом В) абзацу 1 пункту 7.1. можлива за умови, що закінчення процесуальних строків у такому випадку не перевищить строку закінчення повноважень.

{Пункт 7.1. розділу 7 із змінами, внесеними згідно з рішеннями зборів суддів №1 від 20.02.2020, №2 від 27.04.2020, №3 від 23.05.2022}.

У разі направлення касаційною інстанцією судової справи на новий апеляційний розгляд та наявності у провадженні колегії суддів іншої апеляційної скарги у цій самій справі, судова справа передається на розгляд такій колегії суддів, якщо при передачі не буде порушено ст. 36 ГПК України (недопустимість повторної участі колегії суддів у розгляді справи).

{Пункт 7.1. розділу 7 доповнено абзацом 4 згідно з рішенням зборів суддів №1 від 08.02.2023}.

Клопотання та заяви учасників справи після завершення апеляційного провадження з процедурних питань, які потребують вирішення, реєструються як «Картка додаткових матеріалів» та передаються раніше визначеному складу суду, який ухвалював кінцеве судове рішення за таким апеляційним провадженням. 

{Пункт 7.1. розділу 7 доповнено абзацом 5 згідно з рішенням зборів суддів №6 від 24.11.2023}.

7.2. Якщо у проваджені колегії суддів перебуває дві і більше апеляційні скарги на теж саме судове рішення суду першої інстанції, у такому випадку апеляційна скарга, провадження по якій відкрито пізніше, передається для розгляду колегії суддів, яка раніше за інші колегії суддів відкрила провадження у справі (ч. 8 ст. 173 ГПК України).

Якщо у проваджені колегії суддів перебуває дві і більше апеляційні скарги на різні судові рішення суду першої інстанції у справі про банкрутство  або у справах позовного провадження у межах справи про банкрутство, у такому випадку апеляційна скарга, провадження по якій відкрито пізніше, передається для розгляду колегії суддів, яка раніше за інші колегії суддів відкрила провадження у справі.

Контроль за передачею апеляційної скарги, визначеною абзацами 1, 2 цього пункту покладається на головуючого суддю (суддю-доповідача)», що отримав апеляційну скаргу пізніше».

{Пункт 7.2  розділу 7 у редакції згідно з рішенням зборів суддів №1 від 08.02.2023}.

7.3. При передачі судової справи раніше визначеному головуючому судді (судді-доповідачу) формування колегії суддів здійснюється відповідно до п. 6.1-6.4 цих Засад із урахуванням пункту 7.1.

{Абзац 1 п. 7.3 розділу 7 у редакції згідно з рішенням зборів суддів №3 від 23.05.2022, №6 від 24.11.2023}.

Результатом розподілу судової справи шляхом передачі судової справи раніше визначеному у судовій справі судді (колегії суддів) є протокол передачі судової справи раніше визначеному складу суду, що автоматично створюється автоматизованою системою.

{Абзац 2 п. 7.3 розділу 7 у редакції згідно з рішенням зборів суддів  №4 від 16.09.2020}.

7.4. Протокол передачі судової справи раніше визначеному складу суду роздруковується, підписується уповноваженою особою апарату суду, відповідальною за здійснення автоматизованого розподілу судових справ та додається до матеріалів судової справи.

{Пункт 7.4 розділу 7 у редакції згідно з рішенням зборів суддів  №3 від 23.05.2022}.

7.5. У разі повернення до суду матеріалів справи у зв’язку із завершенням експертного дослідження під час тимчасової відсутності (відпустка, відрядження, тимчасова непрацездатність тощо) головуючого судді (судді-доповідача) такі матеріали/справи передаються тому самому судді-доповідачу із урахуванням пункту 7.1.

Питання про поновлення провадження у справі вирішується після  виходу головуючого судді (судді-доповідача) на роботу.     

 { Пункт 7.5 розділу 7 у редакції згідно з рішенням зборів суддів  №5 від 13.12.2021, №3 від 23.05.2022, №6 від 24.11.2023}.

У разі надходження клопотання експерта, клопотання про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції під час тимчасової відсутності (відпустка, відрядження, тимчасова непрацездатність тощо) головуючого судді (судді-доповідача), такі клопотання передається тому самому судді-доповідачу, при цьому учасник колегії, а у разі відсутності всього складу колегії – секретар відповідної судової палати, надсилає лист-повідомлення судовому експерту/сторонам про тимчасову відсутність судді-доповідача.

7.6. У разі надходження заяви про забезпечення позову у період відсутності раніше визначеного судді-доповідача та/або судді-члена колегії, така заява передається на повторний автоматизований розподіл з урахуванням спеціалізації суддів на підставі службової записки секретаря судової палати (у разі заміни судді-доповідача) або судді-доповідача (у разі заміни судді-члена колегії) за вмотивованим розпорядженням керівника апарату суду для вчинення процесуальної дії, якщо непроведення такого розподілу призведе до порушення процесуального строку.

Після розгляду заяви про забезпечення позову, відповідна ухвала суду разом із іншими документами передаються раніше визначеному судді-доповідачу для їх долучення до матеріалів справи. 

Реалізація зазначеного здійснюється шляхом створення в комп'ютерній програмі "Діловодство спеціалізованого суду" заяви типу «Картки додаткових матеріалів» та здійснення автоматизованого розподілу даної КДМ.

{Розділ 7 доповнено п. 7.6 згідно з рішенням зборів суддів  №4 від 16.09.2020}.

7.7.  У разі надходження заяв про скасування одного і того ж рішення третейського суду від різних сторін, такі заяви передаються раніше визначеному головуючому судді.

Заява про видачу наказу на примусове виконання рішення третейського суду реєструється окремо з присвоєнням нового номеру та здійснюється її автоматизований розподіл на загальних підставах.

{Розділ 7 доповнено п. 7.7 згідно з рішенням зборів суддів  №3 від 07.07.2023}.

 

*Примітка

Під «закінченням апеляційного провадження» слід розуміти час та день судового засідання, в якому оголошено кінцеве судове рішення у справі, незалежно від наявності заяви про винесення додаткового рішення, роз’яснення судового рішення, виправлення описок чи арифметичних помилок

{Розділ 7 доповнено Приміткою згідно з рішенням зборів суддів  №1 від 08.02.2023}.

 

 1. Визначення складу суду з метою заміни судді (суддів)

 

8.1. Відповідно до визначеного процесуальним законодавством принципу незмінності складу суду, розгляд справи, як правило, проводиться визначеною автоматизованою системою колегією суддів.

Тимчасова відсутність судді-члена колегії, як правило, не може бути підставою для зміни складу колегії суддів.

Враховуючи принцип незмінності складу суду, повторний автоматизований розподіл справи з метою заміни члена колегії для вирішення процесуальних клопотань (клопотань про участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції), не проводиться.

{Пункт 8.1. розділу 8 із змінами, внесеними згідно з рішеннями зборів суддів  №3 від 25.07.2019, №2 від 27.04.2020}.

8.2. Якщо зі складу колегії суддів не може продовжувати розгляд справи суддя, який не є суддею-доповідачем у такій справі, що може перешкодити розгляду справи у строки, встановлені ГПК України (під строками встановленими ГПК України за змістом цих Засад слід розуміти всі визначені ГПК України строки для вчинення процесуальних дій), його заміна здійснюється автоматизованою системою у порядку, зазначеному в підпунктах 6.1 - 6.4 Засад використання автоматизованої системи документообігу суду на підставі вмотивованого розпорядження керівника апарату суду на виконання службової записки судді-доповідача у справі.

{Абзац 2 пункту 8.2 виключено згідно з рішенням зборів суддів №3 від 07.07.2023}.

Під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), у разі якщо зі складу колегії суддів не може продовжувати розгляд справи суддя, який не є суддею-доповідачем, що може перешкодити розгляду справи у строки, встановлені ст.273 ГПК України з урахуванням Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» від 30 березня 2020 року № 540-IX, застосовується  абзац 1 цього пункту.

{Абзац 3 пункту 8.2. розділу 8 із змінами, внесеними згідно з рішенням зборів суддів №2 від 27.04.2020, №6 від 24.11.2023}.

Суддя, визначений на заміну суддів, що вибув, розглядає у складі колегії суддів усі невирішені справи, які розглядає така колегія суддів, та які у зв’язку з відсутністю вибулого судді неможливо розглянути в строки, встановлені ГПК України (під строками встановленими ГПК України за змістом цих Засад слід розуміти всі визначені ГПК України строки для вчинення процесуальних дій), за умови можливості реалізації такої заміни в автоматизованій системі.

Перелік усіх невирішених справ, які внаслідок відсутності судді-члена колегії, неможливо розглянути в строки, встановлені ГПК України (під строками встановленими ГПК України за змістом цих Засад слід розуміти всі визначені ГПК України строки для вчинення процесуальних дій) визначаються на підставі службової записки судді-доповідача у справі. 

Контроль за обчисленням строків розгляду справ, зазначених в абзаці 1 цього пункту та визначення переліку невирішених справ, які підлягають перерозподілу у відповідності до абзацу 2 цього пункту  покладається на суддю-доповідача. 

Електронний примірник розпорядження керівника апарату суду (додаток №7 Положення) вноситься до автоматизованої системи не пізніше наступного робочого дня, що настає після його підписання.

8.3. У разі задоволення відводу або самовідводу заміна судді здійснюється автоматизованою системою на підставі рішення про відвід (самовідвід) у порядку, зазначеному у підпунктах 6.1-6.4 Засад використання автоматизованої системи документообігу суду.

Якщо суд доходить висновку про необґрунтованість заявленого відводу і заява про такий відвід надійшла до суду за три робочі дні (або раніше) до наступного засідання, для забезпечення вирішення питання про відвід суддею, який не входить до складу суду, що розглядає справу, секретар судового засідання, закріплений за головуючим суддею (суддею-доповідачем) негайно (у день винесення відповідної ухвали суду, але не пізніше 17:00 години) передає до відділу документообігу та організаційного забезпечення суду належним чином оформлену справу для визначення судді для розгляду відповідної заяви про відвід.

Справа з типом заяви “Заява про відвід (самовідвід) судді” реєструється відповідальним працівником відділу документообігу та організаційного забезпечення суду окремо не поєднаною із основною справою, однак з присвоєнням категорії спору основної справи та після визначення у відповідності до ч. 1 ст. 32 ГПК України, судді для розгляду відповідної заяви про відвід – передається такому судді».

{Пункт 8.3. розділу 8 із змінами, внесеними згідно з рішенням зборів суддів  №1 від 20.02.2020}.

8.4. У разі надходження заяви/заяв про відвід суду (судді), клопотань про прийняття додаткового судового рішення, виправлення описок та арифметичних помилок, роз’яснення судового рішення, про повернення судових витрат, заяви про відмову від позову чи мирової угоди, про відмову від апеляційної скарги в т.ч. за участю іноземних осіб, заяви про поворот виконання рішення під час відсутності раніше визначеного головуючого судді (судді-доповідача) та/або судді-члена колегії, повторний автоматизований розподіл таких клопотань (КДМ) не проводиться.

{Абзац 1 пункту 8.4. розділу 8 зі змінами, внесеними згідно з рішенням зборів суддів  №5 від 04.09.2023, №6 від 24.11.2023}.

Особи, які брали участь у справі повідомляються про тимчасову відсутність головуючого судді (судді-доповідача) та/або судді-члена колегії.

У разі витребування справи Касаційним господарським судом, за наявності невирішеного та призначеного до розгляду клопотання, визначного абзацом 1 цього пункту Засад, такі клопотання (КДМ) підлягають автоматизованому розподілу на підставі службової записки, судді-доповідача або секретаря судової палати за вмотивованим розпорядженням керівника апарату суду.

{Пункт 8.4. розділу 8 із змінами, внесеними згідно з рішенням зборів суддів  №5 від 13.12.2021}.

8.5. Якщо зі складу колегії суддів не може продовжувати розгляд справи суддя, який не є суддею-доповідачем у такій справі, що може призвести до порушення процесуальних строків, встановлених ч.1 ст. 230, ч. 3 ст. 262 ГПК України, його заміна здійснюється автоматизованою системою у порядку, зазначеному в підпунктах 6.1 - 6.4 Засад використання автоматизованої системи документообігу суду на підставі вмотивованого розпорядження керівника апарату суду на виконання службової записки судді-доповідача у справі.

8.6. У разі настання строку видачі наказу на примусове виконання рішення третейського суду під час відсутності (понад 5 днів) раніше визначеного судді, яким розглянуто заяву про видачу наказу на примусове виконання рішення третейського суду, проводиться повторний автоматизований розподіл справи на підставі службової записки секретаря відповідної судової палати, а у разі його відсутності – заступника голови суду чи голови суду.

{Розділ 8 доповнено п. 8.6. згідно з рішенням зборів суддів  №2 від 21.06.2019}.

8.7. У разі витребування Касаційним господарським судом справи, яка знаходиться у провадженні в апеляційному суді під час відсутності раніше визначного головуючого судді (судді-доповідача) та/або судді-члена колегії, для вирішення питання про зупинення провадження у справі, на підставі службової записки, відповідно, секретаря судової палати або головуючого суді (судді-доповідача), за вмотивованим розпорядженням керівника апарату суду здійснюється повторний автоматизований розподіл КДМ.

Після повернення справи з Касаційного господарського суду, справа передається раніше визначеній колегії суддів.

{Розділ 8 доповнено п. 8.7. згідно з рішенням зборів суддів  №5 від 13.12.2021}.

 

 1. Повторний автоматизований розподіл судових справ

 

9.1. Повторний автоматизований розподіл судових справ між суддями застосовується у випадках визначених законом, а також з метою заміни одного, декількох суддів, всього складу суду, в порядку, визначеному у підпунктах 6.1-6.4, 6.6 Засад використання автоматизованої системи документообігу суду.

9.2. Невирішені судові справи передаються для повторного автоматизованого розподілу на підставі службової записки секретаря судової палати за вмотивованим розпорядженням керівника апарату суду, що додається до матеріалів справи, у разі якщо головуючий суддя (суддя-доповідач) у передбачених законом випадках (відпустка, відрядження, тимчасова непрацездатність, інше) згідно даних табеля обліку робочого часу в КП «ДСС» не може продовжувати розгляд справи більше чотирнадцяти днів, що може перешкодити розгляду справи у строки, встановлені ГПК України (під строками встановленими ГПК України за змістом цих Засад слід розуміти всі визначені ГПК України строки для вчинення процесуальних дій). А також у разі прийняття рішення Вищою радою правосуддя та оприлюднення його на сайті даного органу щодо звільнення судді з посади за загальними обставинами у зв’язку з поданням заяви про відставку чи за станом здоров’я.

{Абзац 1 пункту 9.2. розділу 9 зі змінами, внесеними згідно з рішенням зборів суддів  №3 від 07.07.2023}.

Повторний автоматизований розподіл таких судових справ проводиться у день подачі відповідної службової записки особою, визначеною п. 5.11 Засад використання автоматизованої системи документообігу суду.

У разі відсутності судді-доповідача на строк, що може призвести до порушення строків, встановлених ч. 6 ст. 260, ч.3 ст. 261, ч. 3 ст. 262 ГПК України, проводиться повторний автоматизований розподіл на підставі службової записки секретаря судової палати за вмотивованим розпорядженням керівника апарату суду.

{Абзац 3 пункту 9.2. розділу 9 зі змінами, внесеними згідно з рішенням зборів суддів  №6 від 24.11.2023}.

У разі відсутності головуючого судді (судді-доповідача) та члена (членів) колегії у випадках, передбачених абзацами 1, 3 цього пункту Засад, проводиться їх одночасна заміна на підставі службової записки секретаря судової палати за вмотивованим розпорядженням керівника апарату суду.

{Пункт 9.2. розділу 9 доповнено абзацом 4 згідно з рішенням зборів суддів  №6 від 24.11.2023}.

Контроль за обчисленням строків розгляду справ, зазначених в п. 9.2. покладається на суддю-доповідача. 

Електронний примірник такого розпорядження (додаток №7 Положення) вноситься до автоматизованої системи не пізніше наступного робочого дня, що настає після його підписання.

{Пункт 9.2 розділу 9 згідно з рішенням зборів суддів  №4 від 16.09.2020, №5 від 13.12.2021}.

9.3. У разі відсутності раніше визначеного в судовій справі головуючого судді (судді-доповідача) на строк, що не призводить до порушення строків вирішення справи, повторний автоматизований розподіл не проводиться.

Особи, які беруть участь у справі, повідомляються про неможливість проведення судового засідання помічником головуючого судді (судді-доповідача), а у разі відсутності такого помічника – секретарем судового засідання, закріпленим за головуючим суддею.

Інформація про неможливість проведення судового засідання розміщується на сторінці суду (у розділі "Новини та події суду") офіційного веб-порталу "Судова влада в Україні" в мережі Інтернет.

До матеріалів справи також долучається Довідка про неможливість проведення судового засідання, яка засвідчується підписом такого помічника судді або секретаря судового засідання із зазначенням його прізвища та ініціалів.

Після усунення обставин, передбачених пунктом 9.3, справа призначається до розгляду в судовому засіданні.

9.4. Судова справа підлягає повторному автоматизованому розподілу у разі, якщо суддя, в провадженні якого перебувала судова справа, зазначена в пункті 7.1 Засад використання автоматизованої системи документообігу суду, на момент повернення її із суду касаційної інстанції не працює в цьому суді або таку судову справу неможливо передати судді з підстав, зазначених у пункті 5.4 цих Засад.

9.5. За вмотивованим розпорядженням керівника апарату суду здійснюється повторний автоматизований розподіл судових справ у разі виявлення очевидних помилок в налаштуваннях автоматизованої системи діловодства суду при автоматизованому розподілі справ, що призвели до порушення порядку визначення судді (колегії суддів) для розгляду справи.

Електронний примірник такого розпорядження (додаток №7 Положення) вноситься до автоматизованої системи не пізніше наступного робочого дня, що настає після його підписання.

Пункт 9.6. Виключено згідно з рішенням зборів суддів  №1 від 20.02.2020.

9.7. Якщо до проведення автоматизованого розподілу судової справи уповноваженою особою апарату суду, відповідальною за здійснення автоматизованого розподілу судових справ, виявлено помилку у визначенні категорії спору судом першої інстанції – уповноважити керівника апарату суду змінювати категорію спору згідно службової записки такої уповноваженої особи апарату суду.

Якщо головуючим суддею (суддею-доповідачем) до відкриття провадження у справі  виявлено помилку у визначенні категорії спору, проводиться повторний автоматизований розподіл справи на підставі вмотивованого розпорядження керівника апарату суду згідно службової записки головуючого судді (судді-доповідача).

Якщо автоматизований розподіл судової справи проведено до активації електронного табелю КП «ДСС» або допущено помилку, що призвела до порушення порядку визначення судді (колегії суддів) для розгляду справи -  проводиться повторна реєстрація судової справи та її новий авторозподіл на підставі вмотивованого розпорядження керівника апарату суду згідно службової записки уповноваженої особи апарату суду або за службовою запискою головуючого судді (судді-доповідача) чи службовою запискою секретаря судової палати.

{Пункт 9.7 розділу 9 у редакції згідно з рішенням зборів суддів №1 від 08.02.2023}.

9.8. Результатом повторного автоматизованого розподілу судової справи є протокол повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями, що автоматично створюється автоматизованою системою. 

Витяг з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями роздруковується, підписується уповноваженою особою апарату суду, відповідальною за здійснення автоматизованого розподілу судових справ та додається до матеріалів судової справи.

{Пункт 9.8 розділу 9 у редакції згідно з рішенням зборів суддів №4 від 16.09.2020}.

 

 1. Неможливість автоматизованого розподілу судових справ

 

10.1.Якщо при здійсненні автоматизованого розподілу комп’ютерною програмою "Діловодство спеціалізованого суду" сформовано документ по справі "Неможливість розподілу справи", уповноважена особа апарату суду, відповідальна за здійснення автоматизованого розподілу судових справ, зобов’язана негайно повідомляти про це керівника апарату суду шляхом подання службової записки, із зазначенням причини неможливості автоматизованого розподілу.

У разі, якщо причиною неможливості автоматизованого розподілу є недостатня кількість суддів відповідної спеціалізації, уповноважити керівника апарату суду здійснювати заміну категорії спору на "Інші справи позовного провадження» (213000000) з метою забезпечення автоматизованого розподілу судової справи між всіма суддями Північно-західного апеляційного господарського суду.

{Пункт 10.1. розділу 10 із змінами, внесеними згідно з рішеннями зборів суддів №1 від 20.02.2020, №1 від 08.02.2023}.

10.2. У разі визначення автоматизованою системою неможливості здійснення автоматизованого (повторного автоматизованого) розподілу судових справ відповідно до пункту 6.9 Засад використання автоматизованої системи документообігу суду автоматизованою системою автоматизовано створюється протокол щодо неможливості автоматизованого розподілу судових справ між суддями відповідного суду.

10.3. У разі усунення обставин, що унеможливлюють здійснення автоматизованого (повторного автоматизованого) розподілу судових справ, такий розподіл відбувається відповідно до вимог Положення.

10.4. Знеструмлення електромережі суду, вихід з ладу обладнання або комп'ютерних програм чи настання інших обставин, які унеможливлюють функціонування автоматизованої системи та тривають понад п’ять робочих днів, відповідно до Положення фіксуються актами, складеними комісією під головуванням керівника апарату (особи, яка виконує його обов’язки), із зазначенням у них дати, часу настання та закінчення дії відповідних обставин, причин виникнення, заходів, вжитих для їх усунення.

10.5. До комісії за посадою входять наступні працівники суду:

- начальник відділу управління персоналом суду;

- начальник відділу документообігу та організаційного забезпечення суду;

- начальник відділу матеріально – технічного забезпечення; 

- завідувач сектору з інформаційних технологій.

{Пункт 10.5. розділу 10 із змінами, внесеними згідно з рішенням зборів суддів №1 від 20.02.2020}.

10.6. Електронні примірники зазначених актів вносяться до автоматизованої системи не пізніше наступного робочого дня, що настає після усунення обставин.

10.7. Автоматизований розподіл судових справ між суддями здійснюється невідкладно після налагодження роботи автоматизованої системи.

10.8. Не пізніше наступного робочого дня після усунення обставин, зазначених у пункті 10.4 Засад використання автоматизованої системи документообігу суду, до автоматизованої системи вноситься передбачена Положенням інформація із зазначенням у хронологічному порядку номера та дати фактичного надходження кореспонденції до суду.

 

 1. Передача судових справ для подальшого розгляду суддею

 

11.1. Після розподілу судових справ автоматизованою системою відповідальна особа суду не пізніше наступного робочого дня передає судові справи визначеному автоматизованою системою головуючому судді.

11.2. Відмова судді від отримання розподіленої в установленому порядку судової справи не допускається.

11.3. Інформація щодо процесуальних дій та судових рішень вноситься до автоматизованої системи відповідним користувачем автоматизованої системи.

 

 1. Прикінцеві положення.

 

12.1. Ці Засади використання автоматизованої системи документообігу суду в Північно-західному апеляційному господарському суді набирають чинності з наступного дня, після дня їх затвердження зборами суддів Північно-західного апеляційного господарського суду.

12.2. У разі внесення змін до Засад використання автоматизованої системи документообігу суду у Північно-західному апеляційному господарському суді збори суддів новим рішенням затверджують відповідні зміни до Засад використання автоматизованої системи документообігу суду.

Засади використання автоматизованої системи документообігу суду (зі змінами та доповненнями) вносяться до автоматизованої системи та оприлюднюються на веб-сайті суду веб-порталу судової влади України не пізніше робочого дня, що настає після проведення цих зборів.

{Пункт 12.2. розділу 12 із змінами, внесеними згідно з рішенням зборів суддів №4 від 16.09.2020}.

 

 

Додаток №1

до Засад використання автоматизованої

системи документообігу суду

у Північно-західному апеляційному

господарському суді

 

Судова палата №1

Судова колегія

Основний склад постійно-діючих колегій

Резервні судді

№ 1

Коломис В.В.,

Миханюк М.В.,

Саврій В.А.

 

Крейбух О.Г.,

Юрчук М.І.

Тимошенко О.М.

Павлюк І.Ю.

Грязнов В.В.,

Розізнана І.В.

 

№ 2

Крейбух О.Г.,

Юрчук М.І.,

Тимошенко О.М.

 

Коломис В.В.,

Миханюк М.В.,

Саврій В.А.

Павлюк І.Ю.

Грязнов В.В.,

Розізнана І.В.

№ 3

Павлюк І.Ю.,

Грязнов В.В.,

Розізнана І.В.

 

Коломис В.В.,

Миханюк М.В.,

Саврій В.А.

Крейбух О.Г.,

Юрчук М.І.

Тимошенко О.М.

 

 

Судова палата №2

 

Судова колегія

Основний склад постійно-діючих колегій

Резервні судді

№ 4

Мельник О.В.,

Гудак А.В.,

Олексюк Г.Є

Петухов М.Г.

 

Бучинська Г.Б.,

Василишин А.Р.,

Філіпова Т.Л.

Маціщук А.В.

 

№ 5

Бучинська Г.Б.,

Василишин А.Р.,

Філіпова Т.Л.

Маціщук А.В.

 

Мельник О.В.,

Гудак А.В.,

Олексюк Г.Є

Петухов М.Г.

 

 

Додаток №2

до Засад використання автоматизованої

системи документообігу суду

у Північно-західному апеляційному

господарському суді

 

 1. Спеціалізація суддів Північно-західного апеляційного господарського суду відповідно до Загального класифікатора спеціалізацій суддів та категорій спорів, затвердженого наказом ДСА України №622 від 21.12.2018 зі змінами:

 

              Бучинська Г.Б., Василишин А.Р., Грязнов В.В.,

Гудак А.В., Коломис В.В., Крейбух О.Г., Маціщук А.В.,

Мельник О.В., Миханюк М.В., Олексюк Г.Є.,

Павлюк І.Ю., Петухов М.Г.,

Розізнана І.В., Саврій В.А.,

Тимошенко О.М., Філіпова Т.Л., Юрчук М.І.

 

Код

Категорії справ

 

200000000

 Справи позовного провадження

 

201000000

 Справи у спорах щодо права власності чи іншого речового права на нерухоме майно (крім землі), з них

 

201010000

 про державну власність, з них

 

201010100

 щодо реєстрації або обліку прав на майно

 

201010200

  щодо визнання незаконним акта, що порушує право власності

 

201010300

 щодо визнання права власності

 

201010400

 щодо усунення перешкод у користуванні майном

 

201010500

 щодо оренди

 

201020000

 про комунальну власність, з них

 

201020100

 щодо реєстрації або обліку прав на майно

 

201020200

 щодо визнання незаконним акта, що порушує право власності

 

201020300

 щодо визнання права власності

 

201020400

 щодо усунення перешкод у користуванні майном

 

201020500 

 щодо оренди

 

201030000

 про приватну власність, з них

 

201030100

 щодо реєстрації або обліку прав на майно

 

201030200

 щодо визнання незаконним акта, що порушує право власності

 

201030300

 щодо визнання права власності

 

201030400

 щодо витребування майна із чужого незаконного володіння

 

201030500

 щодо усунення перешкод у користуванні майном

 

201030600

 щодо самочинного будівництва

 

201040000

 щодо речових прав на чуже майно, з них

 

201040100

 щодо володіння чужим майном

 

201040200

 щодо сервітутів

 

204000000

 Справи у спорах щодо захисту ділової репутації

 

205000000

 Справи у спорах щодо застосування антимонопольного та конкурентного законодавства, з них

 

205010000

 щодо захисту економічної конкуренції, з них

 

205010100

 щодо антиконкурентних узгоджених дій

 

205010200

 щодо надання дозволу на проведення перевірки

 

205020000

 щодо зловживання монопольним (домінуючим) становищем

 

205030000

 щодо антиконкурентних дій органів влади

 

205040000

 щодо захисту від недобросовісної конкуренції

 

208000000

 Справи у спорах щодо приватизації майна, з них:

 

208010000

 щодо укладення, зміни, розірвання, виконання договорів купівлі-продажу та визнання їх недійсними

 

208020000

 щодо визнання недійсними актів

 

208030000

 щодо притягнення до відповідальності за порушення законодавства про приватизацію

 

209000000

 Справи у спорах, що виникають із правочинів, зокрема, договорів (крім категорій 201000000-208000000), з них

 

209010000

 купівлі-продажу, з них

 

209010100 

 поставки товарів, робіт, послуг, з них

 

209010101

 енергоносіїв

 

209020000

 оренди

 

209030000 

 лізингу

 

209040000

 підряду, з них

 

209040100

 будівельного підряду

 

209050000

 надання послуг

 

209060000

 перевезення, транспортного експедирування, з них

 

209060100

 залізницею, з них

 

209060101 

 втрата, пошкодження, псування вантажу

 

209070000

 страхування

 

209080000

 банківської діяльності, з них

 

209080100

 кредитування, з них

 

209080101

 забезпечення виконання зобов’язання

 

209090000

 доручення, комісії, управління майном

 

209100000

 зберігання

 

209110000

 спільної діяльності

 

 209120000

 зовнішньоекономічної діяльності, з них

 

209120100

 із залученням іноземних інвестицій

 

210000000

 Справи у спорах, щодо недоговірних зобов’язань, з них

 

210010000

 спонукання виконати або припинити певні дії

 

210020000

 повернення безпідставно набутого майна (коштів)

 

210030000

 про відшкодування шкоди

 

211000000

 Справи у спорах щодо оскарження актів (рішень) суб'єктів господарювання та їхніх органів, посадових та службових осіб у сфері організації та здійснення господарської діяльності

 

213000000 

 

інші справи позовного провадження

 

221000000

 Справи наказного провадження

 

231000000 

 Справи щодо оскарження рішень третейських судів та про видачу наказів на примусове виконання рішень третейських судів

 

231010000

 справи про скасування рішення третейського суду

 

231020000

 справи про видачу наказу на примусове виконання рішення третейського суду

 

241000000

 Інші справи

 

КОД

Окремі процесуальні питання

 

600010000

 Заява про забезпечення (скасування забезпечення) позову або доказів

 

600020000

 Заява про відвід судді

 

600030000

 Заява про виправлення помилки у судовому рішенні

 

600040000

 Заява про роз'яснення судового рішення

 

600050000

 Заява про ухвалення додаткового рішення

 

600060000

 Заява про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами

 

600070000

 Заява про перегляд судового рішення за виключними обставинами

 

600080000

 Заява про відновлення втраченого провадження

 

600090000

 Заява про відстрочку або розстрочку виконання судового рішення

 

600100000

 Заява про заміну сторони виконавчого провадження

 

600110000

 Інші скарги та заяви в процесі виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб)

 

600120000

 Виконання судових доручень іноземних судів

 

600130000

 Заява про скасування судового наказу

 

600140000

 Інші процесуальні питання

 

Бучинська Г.Б., Василишин А.Р.,

Гудак А.В., Маціщук А.В., Мельник О.В.,

Олексюк Г.Є., Петухов М.Г., Філіпова Т.Л.

Код

Категорії справ

203000000

 Справи у спорах щодо захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності, з них

203010000

 щодо прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок

203020000

 щодо торговельної марки (знака для товарів і послуг), з них

203020100

 щодо визнання торговельної марки добре відомою

203020200

 щодо комерційного найменування

203030000

 щодо права попереднього користування

203040000

 щодо авторських та суміжних прав, з них

203040100

 колективного управління майновими правами автора та суміжними правами

207000000

 Справи у спорах, що виникають з корпоративних відносин, з них

207010000

 оскарження рішень загальних зборів учасників товариств, органів управління

207020000 

 визнання недійсними установчих документів, внесення змін до них

207030000

 пов’язані з діяльністю органів управління товариства

207040000

 пов’язані з правами на акції, частку у статутному капіталі

207050000

 визнання недійсними господарських договорів, пов’язаних з реалізацією корпоративних прав

207060000

 внесення змін у реєстр акціонерів та оскарження дій реєстратора

207070000

про відшкодування збитків, завданих юридичній особі діями (бездіяльністю) її посадової особи

202000000

 Справи у спорах, що виникають із земельних відносин, з них

202010000

 щодо припинення права власності на земельну ділянку

202020000

 щодо припинення права користування земельною ділянкою, з них

202020100

 щодо припинення права оренди

202030000

 щодо земельних сервітутів

202040000 

 щодо права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис)

202050000

 щодо права користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій)

202060000

 щодо визнання незаконним акта, що порушує право власності на земельну ділянку

202070000

 щодо визнання незаконним акта, що порушує право користування земельною ділянкою, з них

202070100

 щодо визнання незаконним акта, що порушує право оренди

202080000

 щодо визнання права власності на земельну ділянку

202090000

 щодо усунення порушення прав власника

202100000

 щодо відшкодування шкоди, збитків

202110000

 щодо стягнення штрафних санкцій

202120000

 щодо невиконання або неналежного виконання зобов’язань

202120100

 що виникають з договорів купівлі-продажу

202120200

 що виникають з договорів оренди

206000000

 Справи у спорах щодо цінних паперів

Грязнов В.В., Коломис В.В., Крейбух О.Г.,

Миханюк М.В., Павлюк І.Ю., Розізнана І.В., Саврій В.А.,

Тимошенко О.М., Юрчук М.І.

Код

Категорії справ

212000000

Справи про банкрутство, з них:

212010000

банкрутство юридичної особи

212020000

неплатоспроможність фізичної особи

212030000

неплатоспроможність фізичної особи-підприємця

212040000

грошові вимоги кредитора до боржника

212050000

майнові спори, стороною в яких є боржник, з них:

212050100

спори з позовними вимогами до боржника та щодо його майна

212050200

спори про визнання недійсними правочинів, укладених боржником

212050300

спори про повернення (витребування) майна боржника або відшкодування його вартості

212050400

про стягнення заробітної плати

212050500

про поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника

212060000

затвердження плану санації або плану реструктуризації боргів боржника

212070000

справи за заявами про затвердження планів санації до відкриття провадження у справі про банкрутство

212080000

визнання недійсними результатів аукціону, з них:

212080100

щодо визнання недійсними правочину, вчиненого з порушенням порядку підготовки та проведення аукціону

212090000

діяльність арбітражного керуючого

212100000

припинення повноважень керівника або органу управління боржника

212110000

скасування арештів майна, звільнення активів боржника

212120000

скарги на рішення, дії чи бездіяльність державних та інших органів

212130000

інші вимоги до боржника