flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Рішення від 23.12.2021

ПІВНІЧНО-ЗАХІДНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

33001 , м. Рівне,  вул. Яворницького, 59

                                             

Р І Ш Е Н Н Я

зборів суддів  Північно-західного апеляційного господарського суду щодо 

 

 23.12.21                                                                                                 №6 

 

Збори суддів Північно-західного апеляційного господарського суду у складі: Бучинська Г.Б., Василишин А.Р., Грязнов В.В., Гудак А.В., Демидюк О.О., Дужич С.П., Крейбух О.Г., Маціщук А.В., Мельник О.В., Миханюк М.В., Олексюк Г.Є., Павлюк І.Ю., Петухов М.Г., Розізнана І.В., Саврій В.А., Савченко Г.І., Тимошенко О.М., Філіпова Т.Л.

 

Головуючий на зборах суддів – Мельник О.В.

Секретар зборів – Дужич С.П.

 

керуючись ст. 126 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", на підставі результатів голосування, збори суддів Північно-західного апеляційного господарського суду

в и р і ш и л и:

  1. Внести зміни до п.2 Додатку №1 Засад використання автоматизованої системи документообігу суду у ПЗАГС та викласти їх у наступній редакції:

 "2. Спеціалізація суддів Північно-західного апеляційного господарського суду відповідно до Загального класифікатора спеціалізацій суддів та категорій спорів, затвердженого наказом ДСА України №622 від 21.12.2018 року в редакції наказу ДСА України  №425 від 21.12.2021 та Коди окремих процесуальних питань:

 

Бучинська Г.Б., Василишин А.Р., Грязнов В.В.,

Гудак А.В., Демидюк О.О., Дужич С.П.,

Коломис В.В., Крейбух О.Г., Маціщук А.В.,

Мельник О.В., Миханюк М.В., Олексюк Г.Є.,

Павлюк І.Ю., Петухов М.Г.,

Розізнана І.В.,Саврій В.А., Савченко Г.І.,

Тимошенко О.М., Філіпова Т.Л., Юрчук М.І.

Код

Категорії справ

200000000

 Справи позовного провадження

201000000

 Справи у спорах щодо права власності чи іншого речового права на нерухоме майно (крім землі), з них

201010000

 про державну власність, з них

201010100

 щодо реєстрації або обліку прав на майно

201010200

  щодо визнання незаконним акта, що порушує право власності

201010300

 щодо визнання права власності

201010400

 щодо усунення перешкод у користуванні майном

201010500

 щодо оренди

201020000

 про комунальну власність, з них

201020100

 щодо реєстрації або обліку прав на майно

201020200

 щодо визнання незаконним акта, що порушує право власності

201020300

 щодо визнання права власності

201020400

 щодо усунення перешкод у користуванні майном

201020500 

 щодо оренди

201030000

 про приватну власність, з них

201030100

 щодо реєстрації або обліку прав на майно

201030200

 щодо визнання незаконним акта, що порушує право власності

201030300

 щодо визнання права власності

201030400

 щодо витребування майна із чужого незаконного володіння

201030500

 щодо усунення перешкод у користуванні майном

201030600

 щодо самочинного будівництва

201040000

 щодо речових прав на чуже майно, з них

201040100

 щодо володіння чужим майном

201040200

 щодо сервітутів

204000000

 Справи у спорах щодо захисту ділової репутації

205000000

 Справи у спорах щодо застосування антимонопольного та конкурентного законодавства, з них

205010000

 щодо захисту економічної конкуренції, з них

205010100

 щодо антиконкурентних узгоджених дій

205020000

 щодо зловживання монопольним (домінуючим) становищем

205030000

 щодо антиконкурентних дій органів влади

205040000

 щодо захисту від недобросовісної конкуренції

208000000

 Справи у спорах щодо приватизації майна, з них:

208010000

 щодо укладення, зміни, розірвання, виконання договорів купівлі-продажу та визнання їх недійсними

208020000

 щодо визнання недійсними актів

208030000

 щодо притягнення до відповідальності за порушення законодавства про приватизацію

209000000

 Справи у спорах, що виникають із правочинів, зокрема, договорів (крім категорій 201000000-208000000), з них

209010000

 купівлі-продажу, з них

209010100 

 поставки товарів, робіт, послуг

209010200

 енергоносіїв

209020000

 оренди

209030000 

 лізингу

209040000

 підряду, з них

209040100

 будівельного підряду

209050000

 надання послуг

209060000

 перевезення, транспортного експедирування, з них

209060100

 залізницею, з них

209060101 

 втрата, пошкодження, псування вантажу

209070000

 страхування

209080000

 банківської діяльності, з них

209080100

 кредитування, з них

209080101

 забезпечення виконання зобов’язання

209090000

 доручення, комісії, управління майном

209100000

 зберігання

209110000

 спільної діяльності

 209120000

 зовнішньоекономічної діяльності, з них

209120100

 із залученням іноземних інвестицій

210000000

 Справи у спорах, щодо недоговірних зобов’язань, з них

210010000

 спонукання виконати або припинити певні дії

210020000

 повернення безпідставно набутого майна (коштів)

210030000

 про відшкодування шкоди

211000000

 Справи у спорах щодо оскарження актів (рішень) суб'єктів господарювання та їхніх органів, посадових та службових осіб у сфері організації та здійснення господарської діяльності

221000000

 Справи наказного провадження

231000000 

 Справи щодо оскарження рішень третейських судів та про видачу наказів на примусове виконання рішень третейських судів

231010000

 справи про скасування рішення третейського суду

231020000

 справи про видачу наказу на примусове виконання рішення третейського суду

241000000

 Інші справи

КОД

Окремі процесуальні питання

600010000

 Заява про забезпечення (скасування забезпечення) позову або доказів

600020000

 Заява про відвід судді

600030000

 Заява про виправлення помилки у судовому рішенні

600040000

 Заява про роз'яснення судового рішення

600050000

 Заява про ухвалення додаткового рішення

600060000

 Заява про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами

600070000

 Заява про перегляд судового рішення за виключними обставинами

600080000

 Заява про відновлення втраченого провадження

600090000

 Заява про відстрочку або розстрочку виконання судового рішення

600100000

 Заява про заміну сторони виконавчого провадження

600110000

 Інші скарги та заяви в процесі виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб)

600120000

 Виконання судових доручень іноземних судів

600130000

 Заява про скасування судового наказу

600140000

 Інші процесуальні питання

 

                                     Бучинська Г.Б., Василишин А.Р., Грязнов В.В.,

Гудак А.В., Маціщук А.В., Мельник О.В.,

Олексюк Г.Є., Петухов М.Г., Розізнана І.В.,

Філіпова Т.Л.

Код

Категорії справ

203000000

 Справи у спорах щодо захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності, з них

203010000

 щодо прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок

203020000

 щодо торговельної марки (знака для товарів і послуг), з них

203020100

 щодо визнання торговельної марки добре відомою

203020200

 щодо комерційного найменування

203030000

 щодо права попереднього користування

203040000

 щодо авторських та суміжних прав, з них

203040100

 колективного управління майновими правами автора та суміжними правами

207000000

 Справи у спорах, що виникають з корпоративних відносин, з них

207010000

 оскарження рішень загальних зборів учасників товариств, органів управління

207020000 

 визнання недійсними установчих документів, внесення змін до них

207030000

 пов’язані з діяльністю органів управління товариства

207040000

 пов’язані з правами на акції, частку у статутному капіталі

207050000

 визнання недійсними господарських договорів, пов’язаних з реалізацією корпоративних прав

207060000

 внесення змін у реєстр акціонерів та оскарження дій реєстратора

207070000

про відшкодування збитків, завданих юридичній особі діями (бездіяльністю) її посадової особи

202000000

 Справи у спорах, що виникають із земельних відносин, з них

202010000

 щодо припинення права власності на земельну ділянку

202020000

 щодо припинення права користування земельною ділянкою, з них

202020100

 щодо припинення права оренди

202030000

 щодо земельних сервітутів

202040000 

 щодо права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис)

202050000

 щодо права користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій)

202060000

 щодо визнання незаконним акта, що порушує право власності на земельну ділянку

202070000

 щодо визнання незаконним акта, що порушує право користування земельною ділянкою, з них

202070100

 щодо визнання незаконним акта, що порушує право оренди

202080000

 щодо визнання права власності на земельну ділянку

202090000

 щодо усунення порушення прав власника

202100000

 щодо відшкодування шкоди, збитків

202110000

 щодо стягнення штрафних санкцій

202120000

 щодо невиконання або неналежного виконання зобов’язань

202120100

 що виникають з договорів купівлі-продажу

202120200

 що виникають з договорів оренди

206000000

 Справи у спорах щодо цінних паперів

Демидюк О.О., Дужич С.П., Коломис В.В.,

Крейбух О.Г., Миханюк М.В., Павлюк І.Ю.,

Саврій В.А., Савченко Г.І.,

Тимошенко О.М., Юрчук М.І.

Код

Категорії справ

212000000

Справи про банкрутство, з них:

212010000

банкрутство юридичної особи

212020000

неплатоспроможність фізичної особи

212030000

неплатоспроможність фізичної особи-підприємця

212040000

грошові вимоги кредитора до боржника

212050000

майнові спори, стороною в яких є боржник, з них:

212050100

спори з позовними вимогами до боржника та щодо його майна

212050200

спори про визнання недійсними правочинів, укладених боржником

212050300

спори про повернення (витребування) майна боржника або відшкодування його вартості

212050400

про стягнення заробітної плати

212050500

про поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника

212060000

затвердження плану санації або плану реструктуризації боргів боржника

212070000

справи за заявами про затвердження планів санації до відкриття провадження у справі про банкрутство

212080000

визнання недійсними результатів аукціону, з них:

212080100

щодо визнання недійсними правочину, вчиненого з порушенням порядку підготовки та проведення аукціону

212090000

діяльність арбітражного керуючого

212100000

припинення повноважень керівника або органу управління боржника

212110000

скасування арештів майна, звільнення активів боржника

212120000

скарги на рішення, дії чи бездіяльність державних та інших органів

212130000

інші вимоги до боржника

     


Помічнику голови суду Машлай О.М. ознайомити завідувача сектору інформаційних технологій та захисту інформації, а також відповідальних за здійснення авторозподілу справ працівників відділу документообігу та організаційного забезпечення суду з вказаним рішенням зборів суддів.

 

  1. Інформацію, надану головою суду Мельником О.В. про його волевиявлення щодо звернення до адміністративного суду з позовом про стягнення недоотриманої під час карантинних обмежень суддівської винагороди, взяти до відома.

Уповноважити голову суду вжити організаційно-правових заходів щодо забезпечення звернення з колективним позовом до адміністративного суду про стягнення недоотриманої під час карантинних обмежень суддівської винагороди.

З метою усунення приватного інтересу повноваження на прийняття управлінських рішень стосовно стягнення недоотриманої суддівської винагороди, підписання процесуальних документів (відзивів на позов, пояснень, апеляційної та касаційної скарги тощо) та представництва інтересів Північно-західного апеляційного господарського суду, як відповідача в адміністративній справі за позовом суддів Північно-західного апеляційного господарського суду про стягнення недоотриманої під час карантинних обмежень суддівської винагороди покласти на керівника апарату Північно-західного апеляційного господарського суду Турович Н.С.      

 

Голова зборів                                                                      Мельник О.В. 

 

  

Секретар зборів                                                                  Дужич С.П.