flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Рішення від 13.12.2021

ПІВНІЧНО-ЗАХІДНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
33001 , м. Рівне, вул. Яворницького, 59


Р І Ш Е Н Н Я

зборів суддів Північно-західного апеляційного господарського суду

13.12.21                                                                                                                         № 5

Збори суддів Північно-західного апеляційного господарського суду у складі: Бучинська Г.Б., Василишин А.Р., Гудак А.В., Дужич С.П., Коломис В.В., Крейбух О.Г., Маціщук А.В., Мельник О.В., Миханюк М.В., Олексюк Г.Є., Павлюк І.Ю., Розізнана І.В., Саврій В.А., Савченко Г.І., Тимошенко О.М., Філіпова Т.Л., Юрчук М.І.

Головуючий на зборах суддів – Мельник О.В.
Секретар зборів – Тимошенко О.М.                                             

керуючись ст. 126 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", на підставі результатів голосування, збори суддів Північно-західного апеляційного господарського суду
в и р і ш и л и:
1. Внести зміни до Положення про збори суддів та викласти їх у новій редакції (додаток 1).

2. Внести зміни до Правил внутрішнього трудового розпорядку Північно-західного апеляційного господарського суду та викласти їх у новій редакції (додаток 2).

3. Внести зміни до Засад використання автоматизованої системи документообігу суду в Північно-західному апеляційному господарському суді, а саме:


пункт 5.7 Засад викласти у наступній редакції:
"5.7. Згідно параметрів комп'ютерної програми "Діловодство спеціалізованого суду" у Північно-західному апеляційному господарському суді встановлено наступний перелік типів документів для підрахунку навантаження :
- Витяг з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями;
- Витяг з протоколу автоматичного визначення складу колегії суддів;
- Витяг з протоколу автоматичної зміни складу колегії суддів;
- Витяг з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями;
- Протокол передачі судової справи раніше визначеному складу суду;
- Забезпечення позову чи скасування забезпечення позову (2-й розділ звіту)."

доповнити Засади пунктом 5.11 у наступній редакції:
"5.11. У всіх випадках заміни судді-члена колегії, які передбачені положеннями даних Засад, службову записку підписує головуючий суддя (суддя-доповідач).
Службову записку про проведення повторного автоматизованого розподілу справи внаслідок відсутності головуючого судді (судді-доповідача) підписує секретар відповідної судової палати, у разі його відсутності - секретар іншої судової палати та у разі відсутності двох секретарів судових палат – заступник голови суду або голова суду (у разі його відсутності - особа, яка виконує обов’язки голови суду)."

доповнити Засади пунктом 6.12 у наступній редакції:

"6.12. У цілях застосування положень даних Засад, у відповідності до ст. 273 ГПК України, перебіг строку розгляду апеляційної скарги слід відраховувати виключно з дня постановлення ухвали про відкриття апеляційного провадження у справі. "
пункт 7.5 Засад викласти у наступній редакції:

"7.5. У разі повернення до суду матеріалів справи у зв’язку із завершенням експертного дослідження під час тимчасової відсутності (відпустка, відрядження, тимчасова непрацездатність тощо) головуючого судді (судді-доповідача) такі матеріали/справи передаються тому самому судді-доповідачу.
Питання про поновлення провадження у справі вирішується після виходу головуючого судді (судді-доповідача) на роботу.
У разі надходження клопотання експерта, клопотання про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції під час тимчасової відсутності (відпустка, відрядження, тимчасова непрацездатність тощо) головуючого судді (судді-доповідача), такі клопотання передається тому самому судді-доповідачу, при цьому учасник колегії, а у разі відсутності всього складу колегії – секретар відповідної судової палати, надсилає лист-повідомлення судовому експерту/сторонам про тимчасову відсутність судді-доповідача."
абзац 1 та абзац 2 пункту 8.2. Засад викласти у наступній редакції:

"8.2. Якщо зі складу колегії суддів не може продовжувати розгляд справи суддя, який не є суддею-доповідачем у такій справі, що може перешкодити розгляду справи у строки, встановлені ГПК України (під строками встановленими ГПК України за змістом цих Засад слід розуміти всі визначені ГПК України строки для вчинення процесуальних дій), його заміна здійснюється автоматизованою системою у порядку, зазначеному в підпунктах 6.1 - 6.4 Засад використання автоматизованої системи документообігу суду на підставі вмотивованого розпорядження керівника апарату суду на виконання службової записки судді-доповідача у справі.
Заміна судді-члена колегії, за наявності підстав, здійснюється напередодні або у день розгляду справи."
пункт 8.4 Засад викласти у наступній редакції:

"8.4. У разі надходження клопотань про прийняття додаткового судового рішення, виправлення описок та арифметичних помилок, роз’яснення судового рішення, про повернення судових витрат, під час відсутності раніше визначеного головуючого судді (судді-доповідача) та/або судді-члена колегії, повторний автоматизований розподіл таких клопотань (КДМ) не проводиться.
Особи, які брали участь у справі повідомляються про тимчасову відсутність головуючого судді (судді-доповідача) та/або судді-члена колегії.

У разі витребування справи Касаційним господарським судом, за наявності невирішеного та призначеного до розгляду клопотання, визначного абз. 1 цього пункту Засад, такі клопотання (КДМ) підлягають автоматизованому розподілу на підставі службової записки, судді-доповідача або секретаря судової палати за вмотивованим розпорядженням керівника апарату суду."
доповнити Засади пунктом 8.7 у наступній редакції:

"8.7. У разі витребування Касаційним господарським судом справи, яка знаходиться у провадженні в апеляційному суді під час відсутності раніше визначного головуючого судді (судді-доповідача) та/або судді-члена колегії, для вирішення питання про зупинення провадження у справі, на підставі службової записки, відповідно, секретаря судової палати або головуючого суді (судді-доповідача), за вмотивованим розпорядженням керівника апарату суду здійснюється повторний автоматизований розподіл КДМ.
Після повернення справи з Касаційного господарського суду, справа передається раніше визначеній колегії суддів."
абзац 1 та абзац 2 пункту 9.2. Засад викласти у наступній редакції:

"9.2. Невирішені судові справи передаються для повторного автоматизованого розподілу на підставі службової записки секретаря судової палати за вмотивованим розпорядженням керівника апарату суду, що додається до матеріалів справи, у разі якщо головуючий суддя (суддя-доповідач) у передбачених законом випадках (відпустка, відрядження, тимчасова непрацездатність, інше) згідно даних табеля обліку робочого часу в КП «ДСС» не може продовжувати розгляд справи більше чотирнадцяти днів, що може перешкодити розгляду справи у строки, встановлені ГПК України (під строками встановленими ГПК України за змістом цих Засад слід розуміти всі визначені ГПК України строки для вчинення процесуальних дій).
Повторний автоматизований розподіл таких судових справ проводиться у день подачі відповідної службової записки особою, визначеною п. 5.11 Засад використання автоматизованої системи документообігу суду."

4. Звіт голови суду та заступника голови суду Північно-західного апеляційного господарського суду за 2021 рік взяти до відома.

5. Звіт керівника апарату Північно-західного апеляційного господарського суду за 2021 рік взяти до відома.

6. Інформацію про підсумки роботи судових палат Північно-західного апеляційного господарського суду у 2021 році, надану секретарями судових палат Юрчуком М.І. та Гудак А.В., взяти до відома.


7. Обрати делегатом на ХІХ позачерговий з'їзд суддів України від Північно-західного апеляційного господарського суду суддю Дужича Сергія Порфирійовича.

Помічнику голови суду Машлай О.М. ознайомити завідувача сектору інформаційних технологій та захисту інформації, а також відповідальних за здійснення авторозподілу справ працівників відділу документообігу та організаційного забезпечення суду з рішенням зборів суддів.


Голова зборів                                                            Мельник О.В.

 


Секретар зборів                                                    Тимошенко О.М.