flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Рішення від 16.09.2020

ПІВНІЧНО-ЗАХІДНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
33001 , м. Рівне, вул. Яворницького, 59

Р І Ш Е Н Н Я

 

зборів суддів  Північно-західного апеляційного господарського суду

 

 16.09.20                                                                              №  4 

 

Збори суддів Північно-західного апеляційного господарського суду у складі: Бучинська Г.Б., Грязнов В.В., Гудак А.В, Демидюк О.О., Дужич С.П., Коломис В.В., Маціщук А.В., Мельник О.В., Миханюк М.В., Олексюк Г.Є., Павлюк І.Ю., Петухов М.Г., Розізнана І.В., Саврій В.А., Савченко Г.І., Тимошенко О.М., Філіпова Т.Л., Юрчук М.І.

Запрошені: керівник апарату суду Турович Н.С.

 

Головуючий на зборах суддів – Мельник О.В.

Секретар зборів – Тимошенко О.М.

 

Керуючись ст. 126 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", Положенням про збори суддів Північно-західного апеляційного господарського суду, на підставі результатів голосування, збори суддів Північно-західного апеляційного господарського суду,-

в и р і ш и л и:

  1. Викласти пункт 1 додатку 1 до Засад використання автоматизованої системи документообігу суд у Північно-західному апеляційному господарському суді у наступній редакції:

 

“Затвердити основний склад постійно-діючих колегій суддів, резервних суддів та склад судових  палат:

Судова палата №1

Судова колегія

Основний склад постійно-діючих колегій

Резервні судді

№ 1

Коломис В.В.,

Миханюк М.В.,

Дужич С.П.,

Саврій В.А.

№ 2

Дужич С.П.,

Саврій В.А.

Коломис В.В.,

Миханюк М.В.,

№ 3

Крейбух О.Г.,

Юрчук М.І.

Тимошенко О.М.

Демидюк О.О.,

Савченко Г.І.

Павлюк І.Ю.

№ 4

Демидюк О.О.,

Савченко Г.І.

Павлюк І.Ю.

Крейбух О.Г.,

Юрчук М.І.,

Тимошенко О.М.

 

Судова палата №2

 

Судова колегія

Основний склад постійно-діючих колегій

Резервні судді

№ 5

Гудак А.В.,

Олексюк Г.Є

Маціщук А.В.,

Петухов М.Г.

№ 6

Грязнов В.В.,

Мельник О.В.,

Розізнана І.В.

Бучинська Г.Б.,

Василишин А.Р.,

Філіпова Т.Л.

№ 7

Маціщук А.В.,

Петухов М.Г.

Гудак А.В.,

Олексюк Г.Є

№ 8

Бучинська Г.Б.,

Василишин А.Р.,

Філіпова Т.Л.

Грязнов В.В.,

Мельник О.В.,

Розізнана І.В.

 

      

  1. Викласти абзац 1, 2 пункт 9.2 Засад у наступній редакції:

"Невирішені судові справи передаються для повторного автоматизованого розподілу на підставі службової записки секретаря судової палати за вмотивованим розпорядженням керівника апарату суду, що додається до матеріалів справи, у разі якщо суддя-доповідач у передбачених законом випадках (відпустка, відрядження, інше) не може продовжувати розгляд справи більше чотирнадцяти днів, що може перешкодити розгляду справи у строки, встановлені ГПК України (під строками встановленими ГПК України за змістом цих Засад слід розуміти всі визначені ГПК України строки для вчинення процесуальних дій) - в перший день відсутності такого судді згідно табелю обліку робочого часу КП "ДСС".

Невирішені судові справи передаються для повторного автоматизованого розподілу на підставі службової записки секретаря судової палати за вмотивованим розпорядженням керівника апарату суду, що додається до матеріалів справи, якщо суддя-доповідач внаслідок тимчасової непрацездатності не може продовжувати розгляд справи більше чотирнадцяти днів, що може перешкодити розгляду справи у строки, встановлені ГПК України (під строками встановленими ГПК України за змістом цих Засад слід розуміти всі визначені ГПК України строки для вчинення процесуальних дій) – на п’ятнадцятий день відсутності такого судді згідно табелю обліку робочого часу КП "ДСС".

 

Доповнити п.9.2 Засад абзацом 3 у наступній редакції:

"У разі відсутності судді-доповідача на строк, що може призвести до порушення строків, встановлених ч. 6 ст. 260, ч. 3 ст. 262 ГПК України, проводиться повторний автоматизований розподіл на підставі службової записки секретаря судової палати за вмотивованим розпорядженням керівника апарату суду.

 

Доповнити розділ 7 Засад пунктом 7.6. у наступній редакції:

"У разі надходження заяви про забезпечення позову у період відсутності раніше визначеного судді-доповідача та/або судді-члена колегії, така заява передається на повторний автоматизований розподіл з урахуванням спеціалізації суддів на підставі службової записки секретаря судової палати (у разі заміни судді-доповідача) або судді-доповідача (у разі заміни судді-члена колегії) за вмотивованим розпорядженням керівника апарату суду для вчинення процесуальної дії, якщо непроведення такого розподілу призведе до порушення процесуального строку.

Після розгляду заяви про забезпечення позову, відповідна ухвала суду разом із іншими документами передаються раніше визначеному судді-доповідачу для їх долучення до матеріалів справи. 

Реалізація зазначеного здійснюється шляхом створення в комп'ютерній програмі "Діловодство спеціалізованого суду" заяви типу “Картки додаткових матеріалів” та здійснення автоматизованого розподілу даної КДМ."

 

Доповнити пункт 5.6 Засад абзацом у наступній редакції:

"- коефіцієнт навантаження при розгляді заяви про забезпечення позову, головуючому судді - 1, членам колегії по 0,1."

 

Доповнити п. 6.10 Засад абзацом 2 у наступній редакції:

"Витяг з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями роздруковується, підписується уповноваженою особою апарату суду, відповідальною за здійснення автоматизованого розподілу судових справ та додається до матеріалів судової справи."

 

Викласти абзац 2 п. 7.3. Засад у наступній редакції:

"Результатом розподілу судової справи шляхом передачі судової справи раніше визначеному у судовій справі судді (колегії суддів) є протокол передачі судової справи раніше визначеному складу суду, що автоматично створюється автоматизованою системою."

 

Викласти п. 7.4 Засад у наступній редакції:

"Витяг з протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду роздруковується, підписується уповноваженою особою апарату суду, відповідальною за здійснення автоматизованого розподілу судових справ та додається до матеріалів судової справи."

 

Викласти п. 9.8. Засад у наспній редакції:

"Результатом повторного автоматизованого розподілу судової справи є протокол повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями, що автоматично створюється автоматизованою системою. 

Витяг з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями роздруковується, підписується уповноваженою особою апарату суду, відповідальною за здійснення автоматизованого розподілу судових справ та додається до матеріалів судової справи."

 

Викласти п. 5.4 Засад у наступній редакції:

"Не розподіляються щодо конкретного судді судові справи, у випадках:

- за два місяці до закінчення повноважень судді.

- за п’ять робочих днів до початку відпустки, якщо її тривалість становить не менше чотирнадцяти календарних днів.

- за три робочих дні до початку відпустки, якщо її тривалість становить менше чотирнадцяти календарних днів.

- у період відпустки судді.

- за один робочий день до відрядження (за три робочі дні – якщо тривалість відрядження становить більше семи календарних днів) та в дні перебування судді у відрядженні.

- під час тимчасової непрацездатності судді.

- за один робочий день до направлення судді на навчання, підвищення кваліфікації, для участі у семінарських заняттях, діяльності органів суддівського самоврядування, які проводяться в он-лайн формі чи в дистанційному режимі, тощо без відбуття у відрядження (за наявності наказу голови суду);

- у дні перебування судді на навчанні, підвищенні кваліфікації, участі у семінарських заняттях, діяльності органів суддівського самоврядування, які проводяться в он-лайн формі чи в дистанційному режимі, тощо без відбуття у відрядження (за наявності наказу голови суду).

- у разі призначення судді членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України – з моменту прийняття рішення про призначення;

- в інших передбачених законом випадках, у яких суддя не може здійснювати правосуддя або брати участь у розгляді судових справ.

 

Викласти абзац 2 п. 12.2 Засад у наступній редакції:

"Засади використання автоматизованої системи документообігу суду (зі змінами та доповненнями) вносяться до автоматизованої системи та оприлюднюються на веб-сайті суду веб-порталу судової влади України не пізніше робочого дня, що настає після проведення цих зборів."

 

  1. Зміни внесені в Засади використання автоматизованої системи документообігу суду у ПЗАГС даним рішення зборів суддів набирають чинності з 17.09.2020 року.

 

  1. Головному спеціалісту сектору інформаційних технологій та захисту інформації Кляпко П.П. внести відповідні зміни до налаштувань автоматичної системи документообігу суду.

 

  1. Помічнику голови суду Машлай О.М. ознайомити головного спеціаліста сектору інформаційних технологій та захисту інформації Кляпка П.П., а також відповідальних за здійснення авторозподілу справ працівників відділу документообігу та організаційного забезпечення суду з даним рішенням зборів суддів.

 

 

 

 

 

Голова зборів                                           Мельник О.В. 

 

 

 

Секретар зборів                                        Тимошенко О.М.