flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Рішення від 27.02.2019

ПІВНІЧНО-ЗАХІДНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

33001 , м. Рівне,  вул. Яворницького, 59

                                           

Р І Ш Е Н Н Я

зборів суддів  Північно-західного апеляційного господарського суду

 

 27.02.19                                                                              № 1 

 

Збори суддів Північно-західного апеляційного господарського суду у складі: Бучинська Г.Б., Василишин А.Р., Грязнов В.В., Демидюк О.О., Дужич С.П., Коломис В.В., Крейбух О.Г., Маціщук А.В., Мельник О.В., Миханюк М.В., Олексюк Г.Є., Павлюк І.Ю., Петухов М.Г., Розізнана І.В., Саврій В.А., Савченко Г.І., Тимошенко О.М., Філіпова Т.Л., Юрчук М.І.

 

Головуючий на зборах суддів – Мельник О.В.

Секретар зборів – Петухов М.Г.

керуючись ст. 126 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", Положенням про збори суддів Північно-західного апеляційного господарського суду, затвердженого рішенням зборів Північно-західного апеляційного господарського суду №1 від 04.10.2018 року, на підставі результатів голосування, збори суддів Північно-західного апеляційного господарського суду, -

 

ВИРІШИЛИ:

  1. Затвердити основний склад постійно-діючих колегій суддів, резервних суддів та склад судових палат:

 

Судова палата 1

Судова колегія

Основний склад постійно-діючих колегій

Резервні судді

№ 1

Коломис В.В.,

Огороднік К.М.,

Миханюк М.В.,

Дужич С.П.,

Саврій В.А.

№ 2

Дужич С.П.,

Саврій В.А.

Коломис В.В.,

Огороднік К.М.,

Миханюк М.В.,

№ 3

Крейбух О.Г.,

Юрчук М.І.

Тимошенко О.М.

Демидюк О.О.,

Савченко Г.І.

Павлюк І.Ю.

№ 4

Демидюк О.О.,

Савченко Г.І.

Павлюк І.Ю.

Крейбух О.Г.,

Юрчук М.І.,

Тимошенко О.М.

 

Судова палата 2

Судова колегія

Основний склад постійно-діючих колегій

Резервні судді

№ 5

Гудак А.В.,

Олексюк Г.Є

Маціщук А.В.,

Петухов М.Г.

№ 6

Грязнов В.В.,

Мельник О.В.,

Розізнана І.В.

Бучинська Г.Б.,

Василишин А.Р.,

Філіпова Т.Л.

№ 7

Маціщук А.В.,

Петухов М.Г.

Гудак А.В.,

Олексюк Г.Є

№ 8

Бучинська Г.Б.,

Василишин А.Р.,

Філіпова Т.Л.

Грязнов В.В.,

Мельник О.В.,

Розізнана І.В.

 

  1. Визначити спеціалізацію суддів Північно-західного апеляційного господарського суду відповідно до Загального класифікатора спеціалізацій суддів та категорій спорів, затвердженого наказом ДСА України №622 від 21.12.2018 року:

 

                                Бучинська Г.Б., Василишин А.Р., Грязнов В.В.,

Гудак А.В., Демидюк О.О., Дужич С.П.,

Коломис В.В., Крейбух О.Г., Маціщук А.В.,

Мельник О.В., Миханюк М.В., Огороднік К.М.,

Олексюк Г.Є., Павлюк І.Ю., Петухов М.Г.,

Розізнана І.В.,Саврій В.А., Савченко Г.І.,

Тимошенко О.М., Філіпова Т.Л., Юрчук М.І.

Код

Категорії справ

200000000

 Справи позовного провадження

201000000

 Справи у спорах щодо права власності чи іншого речового права на нерухоме майно (крім землі), з них

201010000

 про державну власність, з них

201010100

 щодо реєстрації або обліку прав на майно

201010200

  щодо визнання незаконним акта, що порушує право власності

201010300

 щодо визнання права власності

201010400

 щодо усунення перешкод у користуванні майном

201010500

 щодо оренди

201020000

 про комунальну власність, з них

201020100

 щодо реєстрації або обліку прав на майно

201020200

 щодо визнання незаконним акта, що порушує право власності

201020300

 щодо визнання права власності

201020400

 щодо усунення перешкод у користуванні майном

201020500 

 щодо оренди

201030000

 про приватну власність, з них

201030100

 щодо реєстрації або обліку прав на майно

201030200

 щодо визнання незаконним акта, що порушує право власності

201030300

 щодо визнання права власності

201030400

 щодо витребування майна із чужого незаконного володіння

201030500

 щодо усунення перешкод у користуванні майном

201030600

 щодо самочинного будівництва

201040000

 щодо речових прав на чуже майно, з них

201040100

 щодо володіння чужим майном

201040200

 щодо сервітутів

204000000

 Справи у спорах щодо захисту ділової репутації

205000000

 Справи у спорах щодо застосування антимонопольного та конкурентного законодавства, з них

205010000

 щодо захисту економічної конкуренції, з них

205010100

 щодо антиконкурентних узгоджених дій

205020000

 щодо зловживання монопольним (домінуючим) становищем

205030000

 щодо антиконкурентних дій органів влади

205040000

 щодо захисту від недобросовісної конкуренції

206000000

 Справи у спорах щодо цінних паперів

210000000

 Справи у спорах щодо приватизації майна, з них

210010000

 щодо укладення, зміни, розірвання, виконання договорів купівлі-продажу та визнання їх недійсними

210020000

 щодо визнання недійсними актів

210030000

 щодо притягнення до відповідальності за порушення законодавства про приватизацію

211000000

 Справи у спорах, що виникають із правочинів, зокрема, договорів (крім категорій 201000000-210000000), з них

211010000

 купівлі-продажу

211020000 

 поставки товарів, робіт, послуг, з них

211020100

 енергоносіїв

211030000

 оренди, з них

211040000 

 лізингу

211050000

 підряду, з них

211050100

 будівельного підряду

211060000

 надання послуг

211070000

 перевезення, транспортного експедирування, з них

211070100

 залізницею, з них

211070101 

 втрата, пошкодження, псування вантажу

211080000

 страхування

211090000

 банківської діяльності

211100000

 кредитування, з них

211100100

 забезпечення виконання зобов’язання

211110000

 доручення, комісії, управління майном

211120000

 зберігання

211130000

 спільної діяльності

 211140000

 зовнішньоекономічної діяльності, з них

211140100

 із залученням іноземних інвестицій

212000000

 Справи у спорах, щодо недоговірних зобов’язань, з них

212010000

 спонукання виконати або припинити певні дії

212020000

 повернення безпідставно набутого майна (коштів)

212030000

 про відшкодування шкоди

213000000

 Справи у спорах щодо оскарження актів (рішень) суб'єктів господарювання та їхніх органів, посадових та службових осіб у сфері організації та здійснення господарської діяльності

221000000

 Справи наказного провадження

231000000 

 Справи щодо оскарження рішень третейських судів та про видачу наказів на примусове виконання рішень третейських судів

231010000

 справи про скасування рішення третейського суду

231020000

 справи про видачу наказу на примусове виконання рішення третейського суду

241000000

 Інші справи

 

                               Бучинська Г.Б., Василишин А.Р., Грязнов В.В.,

Гудак А.В., Маціщук А.В., Мельник О.В.,

Олексюк Г.Є., Петухов М.Г., Розізнана І.В.,

Філіпова Т.Л.

Код

Категорії справ

203000000

 Справи у спорах щодо захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності, з них

203010000

 щодо прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок

203020000

 щодо торговельної марки (знака для товарів і послуг), з них

203020100

 щодо визнання торговельної марки добре відомою

203020200

 щодо комерційного найменування

203030000

 щодо права попереднього користування

203040000

 щодо авторських та суміжних прав, з них

203040100

 колективного управління майновими правами автора та суміжними правами

207000000

 Справи у спорах, що виникають з корпоративних відносин, з них

207010000

 оскарження рішень загальних зборів учасників товариств, органів управління

207020000 

 визнання недійсними установчих документів, внесення змін до них

207030000

 пов’язані з діяльністю органів управління товариства

207040000

 пов’язані з правами на акції, частку у статутному капіталі

207050000

 визнання недійсними господарських договорів, пов’язаних з реалізацією корпоративних прав

207060000

 внесення змін у реєстр акціонерів та оскарження дій реєстратора

209000000

 Справи у спорах, що виникають з правочинів щодо акцій, часток, паїв, інших корпоративних прав в юридичній особі

208000000

 Справи у спорах між юридичною особою та її посадовою особою про відшкодування збитків, завданих юридичній особі діями (бездіяльністю) такої посадової особи

202000000

 Справи у спорах, що виникають із земельних відносин, з них

202010000

 щодо припинення права власності на земельну ділянку

202020000

 щодо припинення права користування земельною ділянкою, з них

202020100

 щодо припинення права оренди

202030000

 щодо земельних сервітутів

202040000 

 щодо права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис)

202050000

 щодо права користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій)

202060000

 щодо визнання незаконним акта, що порушує право власності на земельну ділянку

202070000

 щодо визнання незаконним акта, що порушує право користування земельною ділянкою, з них

202070100

 щодо визнання незаконним акта, що порушує право оренди

202070200

 щодо визнання права власності на земельну ділянку

202070300

 щодо усунення порушення прав власника

202070400

 щодо відшкодування шкоди, збитків

202070500

 щодо стягнення штрафних санкцій

202070600

 щодо невиконання або неналежного виконання зобов’язань

202070700

 що виникають з договорів купівлі-продажу

202070800

 що виникають з договорів оренди

Демидюк О.О., Дужич С.П., Коломис В.В.,

Крейбух О.Г., Миханюк М.В., Огороднік К.М.,

Павлюк І.Ю., Саврій В.А., Савченко Г.І.,

Тимошенко О.М., Юрчук М.І.

 

Код

Категорії справ

214000000

 Справи за заявами про затвердження планів санації боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство

215000000

 Справи про банкрутство та  справи у спорах з майновими вимогами до боржника, стосовно якого відкрито провадження у справі про банкрутство

215010000

 щодо грошових вимог кредитора до боржника

215020000

 щодо визнання недійсними правочинів (договорів), укладених боржником, з них

215020100

 спростування майнових дій боржника

215020200

 щодо стягнення заробітної плати

215020300

 щодо поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника

215020400

 щодо затвердження плану санації боржника

215030000 

 щодо визнання недійсними результатів аукціону з продажу майна банкрута, з них

215030100

 про визнання недійсними договорів купівлі-продажу майна

215030200

 щодо діяльності арбітражного керуючого

215030300

 щодо усунення керівника боржника

215030400

 щодо затвердження або розірвання мирової угоди або визнання її недійсною

215030500

 щодо скасування арештів майна, звільнення активів боржника

 

3. Визначити наступні коефіцієнти адміністративних посад: голова суду – 0,7; заступник голови суду – 0,9; секретар судової палати – 0,9.

 

4. Затвердити Положення про апарат Північно-західного апеляційного господарського суду (додаток 1).

 

5. Технічному адміністратору Бабичу В.В. внести відповідні зміни до налаштувань автоматичної системи документообігу суду.

 

6. Помічнику судді Клімук Л.Р. ознайомити суддів, керівника апарату, заступника керівника апарату, технічного адміністратора, відділ документообігу та організаційного забезпечення з рішенням зборів суддів.

 

 

 Голова зборів                                                                            Мельник Олег Володимирович 

 

Секретар зборів                                                                          Петухов Михайло Георгійович